Nationaal systeem voor kredietverlening gelanceerd!

08-04-2002
Door: OneWorld Redactie

Dit systeem, Sistema Nacional de Financiamiento para el Desarrollo Rural, is bedoeld om boerenfamilies toegang te geven tot financiële hulpbronnen en hen zo de mogelijkheid te geven hun productieve activiteiten te kunnen (blijven) uitvoeren. Met deze leningen kunnen zij dan vooral korte termijnleningen aanvragen ten behoeve van bijvoorbeeld de jaarlijkse oogst en middellange termijnleningen voor bijvoorbeeld de bouw van een huis of de aanschaf van machines.

Mesa Nacional Campesina is de implementeringsorganisatie van dit nieuwe systeem. MNC is een nationale organisatie die sinds 1995 de belangen van boeren in Costa Rica behartigt en zij zal in dit initiatief worden bijgestaan door de Banco de Costa Rica, die technische assistentie en financiële hulp zal verlenen bij de ontwikkeling van een implementeringsmechanisme, en door Credecampo en Agriterra. Zie ook: www.mesanacionalcampesina.org

Reacties