Na klimaat praten VN-landen nu over verwoestijning

10-12-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/IPS

De Verenigde Naties hebben de strijd tegen verwoestijning al omschreven als een van de grootste uitdagingen van het nieuwe millennium. Zo’n 40 procent van het land op onze planeet heeft te kampen met verdroging. De verdroging van (landbouw)gronden bedreigt ongeveer 1,2 miljard mensen op aarde.

Het probleem is vooral het gevolg van te grote grondwateronttrekking door de intensieve landbouw, ontbossing en overbeweiding. De conferentie in Bonn richt zich op de grote droogtegebieden op aarde, zoals grote delen van Afrika.

Het probleem blijft overigens niet tot deze streken beperkt. Langzaam maar zeker 'rukt' de woestijn vanuit Noord-Afrika bijvoorbeeld ook op richting Zuid-Europa. In Spanje, Portugal en Griekenland zijn de sporen daarvan al duidelijk zichtbaar.

Nederland kent op zijn beurt ook een fikse verdroging, onder meer in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Het gaat om ongeveer eenzevende deel van Nederland ofwel 6000 vierkante kilometer natuur- en landbouwgrond.

Afwatering en ontwatering van het landelijk gebied voor de landbouw zijn de belangrijkste oorzaken.

Net als tijdens de Klimaattop in Den Haag, zal de discussie in Bonn voor een groot deel over geld gaan. Bestrijding van verwoestijning kost veel geld en veel ontwikkelingslanden willen dat de rijke industrielanden meebetalen aan de oplossing van de problemen binnen hun grenzen.

Op de vierde VN-Conventie ter Bestrijding van Verwoestijning (UNCCD) in Bonn komen zo’n 2000 delegatieleden bijeen uit 170 landen. De conferentie duurt tot 22 december.

Wat is de Conventie ter Bestrijding van Verwoestijning?
Agenda en documenten voor Bonn

Reacties