Moratorium op walvisvangst blijft van kracht

23-07-2004
Door: OneWorld Redactie

IWC-voorzitter Fischer stelde voor om het moratorium stapsgewijs op te heffen om zo landen als Japan, Noorwegen en IJsland, die voor opheffing van het verbod zijn, tegemoet te komen. Nederland is voor dit compromis, maar landen als Australië, Engeland en Nieuw Zeeland zijn fel tegen. Inmiddels bestaat het vangstverbod al achttien jaar.

Ondanks het vangstverbod worden er jaarlijks zo’n 1400 walvissen gevangen. Een nieuw beheersysteem zou zulke vangsten ‘legitimeren’ en het IWC meer controlemogelijkheden geven, zeggen voorstanders van het compromis, waaronder dus Nederland.

Voorstanders van opheffing van het moratorium menen dat een vangstverbod niet langer nodig is omdat veel walvissoorten niet meer met uitsterving worden bedreigd. Het compromisvoorstel betekent volgens hen een automatische opheffing van het verbod.

Japan heeft gedreigd uit de IWC te stappen als er bij de volgende vergadering in 2005 in Zuid-Korea geen opheffing van het verbod zal komen. Het vangstverbod zal dan weer worden besproken.Tegenstanders van de opheffing willen het verbod zo lang mogelijk rekken.

Zie ook het achtergrondverhaal 'Bloed, zweet en tranen' van de Wereldomroep.

color=red>

Reacties