Morales heeft meer vrienden dan alleen Castro

04-12-2006
Door: Fernando Cabrera
Bron: Wereldomroep

De Boliviaanse president wijst er op dat sommigen de relatie tussen zijn land met Venezuela en Cuba bestempelen als de 'As van het Kwaad'. Hijzelf heeft het over de 'As van de Menselijkheid'. Morales vindt dat onvoorwaardelijke solidariteit en steun nog niet wil zeggen dat hij onderdanig is aan de Cubaanse leider Fidel Castro of de Venezolaanse president Hugo Chávez.  Het zijn bondgenoten, net als vele andere presidenten van andere landen. Morales benadrukt dat Bolivia uitstekende relaties heeft met Spanje, met president Zapatero, en met de Franse president Jaqcues Chirac.

Ongelijkheid

De Boliviaanse president wil graag allianties sluiten met politici die, net als hij, een einde willen maken aan de ongelijkheid op nationaal niveau - en tussen de verschillende landen. Daarom heeft hij goede relaties met Venezuela en Cuba, iets wat hij ook met andere landen wil, niet alleen in Latijns Amerika.

De Boliviaanse regering zoekt ook steun in Azië en Afrika. Morales wil met landen daar betrekkingen aangaan die gebaseerd zijn op wederzijds respect. Hij is ervan overtuigd dat de internationale gemeenschap begrijpt dat er in Bolivia geen sprake is van machtsmisbruik of corruptie. De steun is zo overweldigend dat de Boliviaanse regering nog niet eens een bestemming heeft gevonden voor alle internationale hulp, zegt de president.

Corruptie

De betrekkingen met de VS zijn 'normaal' en de nieuwe ambassadeur van de VS in La Paz heeft verzekerd dat Bolivia geld krijgt om de Millenniumdoelstellingen van de VN te verwezenlijken. De Boliviaanse regering zal 600 miljoen dollar krijgen uit het fonds voor de verwezenlijking van de millenniumdoelen. Dat is het resultaat van de strijd tegen de corruptie, de drugshandel en vooral de verdediging van de democratie. Tijdens zijn korte regeringsperiode (10 maanden) zijn er al enkele tientallen hoge functionarissen op non-actief gesteld wegens verdenking van corruptie.

Morales zegt het als zijn plicht te zien de democratie te verstevigen. Zelf is hij afkomstig uit de armste lagen van de bevolking. Hij heeft altijd tegen de armoede moeten vechten en daarom wil hij die uitroeien. Zijn regering wil geen cocaïne produceren, maar wel de traditionele  teelt van cocabladeren behouden. Een betere controle op die teelt is de beste remedie tegen de handel in cocaïne, verzekert hij.

 

Wereldomroep

Aan het eind van het interview herinnert Evo Morales aan zijn jarenlange relatie met de Wereldomroep, die dateert uit de jaren negentig toen hij nog vakbondsleider was. Hij bedankt Radio Nederland, een station dat altijd een steun voor hem is geweest en hem veel heeft geleerd over de wereld. Mede dankzij Radio Nederland is hij nu president, zegt hij zelfs.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de Wereldomroep

Reacties