Mondiale verontwaardiging over Amerikaanse landbouwwet

22-05-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Mexicaanse boeren in het bijzonder zijn verontwaardigd over de forse verhoging van de landbouwsubsidies. Die vergroten de toch al scheve concurrentieverhoudingen met de grote Amerikaanse agrarische bedrijven nog verder. En de toestand in de Mexicaanse landbouw was al zo dramatisch door de droogte die grote delen van het land plaagt.

De nieuwe landbouwwet, waaronder Bush zijn handtekening zet, verzekert Amerikaanse boeren de komende zes jaar van zo’n 51 miljard dollar extra aan subsidie.

De Mexicaanse overheid stelt daar maar 3 miljard dollar per jaar tegenover. Ongeveer eenvierde van de Mexicaanse actieve bevolking werkt in de landbouw tegenover 3 procent in de Verenigde Staten.

Emigratie naar de VS

De mogelijkheden om de eigen landbouwmarkt af te schermen zijn in Mexico erg beperkt. Mexico, de VS en Canada hebben het Noord-Amerikaans Vrijhandelsverdrag (Nafta) ondertekend en daarin staat dat de lidstaten tegen 2003 bijna alle heffingen op de invoer van landbouwproducten moeten schrappen. Over subsidies wordt niet gerept in het Nafta-verdrag.

Volgens José Luis Calva, een onderzoeker van de faculteit Economie van de Nationale Autonome Universiteit van Mexico, zijn er sinds de start van Nafta in 1994 al 10 miljoen hectaren landbouwgrond in de steek gelaten in Mexico. Ongeveer 15 miljoen voornamelijk jonge Mexicaanse plattelandsbewoners zijn inmiddels naar de VS geëmigreerd.

Ook Afrikanen hekelen de Amerikaanse landbouwwet. ‘Dit is vreselijk en beangstigend voor ons,’ zegt de Zambiaanse minister van Landbouw Mundia Sikatana. ‘Dat zijn dezelfde mensen die óns vertellen geen productie te subsidiëren, maar het zelf wél doen.’

Om zeep helpen

Het nationale inkomen van Zambia staat in schril contrast met de miljarden Amerikaanse subsidie. In het jaar 2000 was dat volgens de Wereldbank minder dan 3 miljard dollar.

Door de subsidies zullen de wereldprijzen voor landbouwproducten zakken, waardoor het voor Afrikaanse boeren moeilijker wordt te exporteren naar de VS.

Deskundigen verwachten dat ook de voordelen van initiatieven die Afrikaanse boeren betere toegang tot Amerikaanse markten beloven, zoals de Africa Growth and Opportunities Act (Agoa), met de nieuwe Amerikaanse wet om zeep worden geholpen.

De aanstaande nieuwe baas van de WTO, de Thai Supachai Panitchpakdi die in september aantreedt, heeft al laten weten dat hij landen strikt wil houden aan de beloften die zij deden in Doha om hun landbouwsubsidies af te schaffen. Hij wil daarvoor zeer duidelijke doelen vastleggen in de handelsbesprekingen.

De Amerikaanse regering wijdt een aparte website aan de Farm Bill 2002

Reacties