Mogelijk cassatie losgeldzaak

26-03-2008
Door: Eugène van Haaren

Het ministerie wijst erop dat de rechter op 'louter formele gronden' de terugbetalingsovereenkomst met de hulporganisatie ongeldig acht. Conform Zwitsers recht was instemming nodig van twee vertegenwoordigers van AzG. BZ had slechts toestemming van één vertegenwoordiger. De Nederlandse regering blijft bij haar standpunt dat niet met ontvoerders wordt onderhandeld en dat nimmer losgeld wordt betaald.

Reacties