Mogelijk akkoord om Wereldbank-leningen om te zetten in giften

11-06-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het plan houdt de gemoederen tussen de VS en de EU al een half jaar bezig. Het plan van de regering-Bush om een deel van de zogenaamde zachte leningen van de Wereldbank als giften te gaan reserveren ondervond felle tegenstand vanuit Europa.

Het gaat om de zogenaamde IDA-leningen. IDA staat voor International Development Association en zijn leningen die onder gunstige voorwaarden worden uitgezet in arme landen.

De EU-lidstaten zijn bang dat door het plan de toekomstige inkomsten van de Wereldbank zullen opdrogen. Ook zijn de EU-landen ervan overtuigd dat leningen doorgaans verantwoordelijker besteed worden dan giften.

Het is waarschijnlijk dat de regeringen van de rijke landen overeen komen IDA-leningen om te zetten in giften voor bepaalde type (niet-productieve) hulp, zoals de strijd tegen HIV/aids. De Financial Times schat in dat tussen de 18 en 20 procent van de IDA-leningen op die manier worden omgezet in giften.

De overeenkomst zal waarschijnlijk worden getekend op de G7-top van de ministers van Financiën in het Canadese Halifax, op 14 en 15 juni.

Ook Londen zal, ondanks felle oppositie tegen het Amerikaanse plan, akkoord gaan.

Meer over IDA en Wereldbank

Reacties