'Misschien kan Japan klimaatbeleid redden'

16-03-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OnzeWereld/ANP

Het was tijdens de mislukte VN-klimaattop in Den Haag al voorspeld door menig waarnemer: als Bush en Cheney in het Witte Huis worden gekozen , dan zou dat het tot stand brengen van een mondiaal klimaatbeleid bemoeilijken. Beiden hebben zakelijke wortels in de Amerikaanse oliesector.

Verbranding van fossiele brandstoffen als olie zijn de belangrijkste oorzaak voor het broeikaseffect. Het recente rapport van het internationale klimaatpannel van de VN (IPCC) stelde dat nu overtuigend is aangetoond dat klimaatverandering daadwerkelijk plaatsvindt en wordt beïnvloed door menselijk handelen. Het rapport schetst ook de gevolgen voor mens en natuur die nu al zichtbaar zijn en die nog verwacht kunnen worden. Met name ontwikkelingslanden zullen onevenredig hard worden getroffen.

Maar Bush schreef deze week dat 'de wetenschappelijke kennis omtrent de oorzaken van klimaatverandering' niet compleet is. Er is volgens de president ook te weinig commercieel haalbare technologie om CO2 te verminderen of op te slaan.

Bush zei problemen met energietekorten, zoals onlangs in Californië, te willen voorkomen. En dus weigert hij energiecentrales te verplichten om hun CO2-uitstoot te verminderen. Bush verbrak hiermee een verkiezingsbelofte.

Dat wordt hem niet in dank afgenomen door verschillende regeringen in Europa en de milieuorganisaties. Directeur Töpfer van de VN-milieuorganisatie UNEP zei bezorgd te zijn over deze terugslag: 'De VS zijn verantwoordelijk voor een kwart van de broeikasgassen. En land als de VS kan en mag zich hieraan niet onttrekken.'

PvdA-Kamerlid Feenstra reageerde verbolgen op op de brief van Bush: 'Dit is heel ernstig.' Een aantal Kamerleden sprak onlangs in de VS met Christine Todd Whitman, directeur van het Agentschap voor Milieubescherming, te vergelijken met het ministerie van VROM.

Feenstra: 'Whitman was toen zeer ambitieus en erkende volmondig dat de mens het broeikaseffect veroorzaakt.' Whitman liet merken dat de VS in Bonn serieus willen verder praten, zodat in 2002 definitief het langverwachte klimaatakkoord kan worden gesloten.

De ambassade van de Verenigde Staten heeft het ministerie van VROM laten weten 'dat de VS nog steeds serieus naar het klimaatprobleem kijken'. Maar minister Pronk zei in een reactie dat hij zich zorgen maakt de manier waarop president Bush in de brief over het klimaatprobleem spreekt.

In alle landen van de Europese Unie en industriestaten elders in de wereld gingen medewerkers van VS-ambassades onmiddellijk op pad om uit te leggen dat de brief zo niet moest worden gelezen. Het was Bush vooral om de energieproblemen in de VS te doen. Maar verder willen de VS nog steeds dat er mondiale afspraken komen over de bescherming van het klimaat.

Amerikaanse Senatoren dienden prompt een wetsvoorstel in om wel een wettelijk maximum te stellen aan de emissie van kooldioxide (CO2) door energiebedrijven. Ze proberen op deze manier de beslissing van Bush ongedaan te maken. Het voorstel wordt gesteund door de Democraten maar ook door enkele gematigde Republikeinse Senatoren.

'Opstelling van Japan belangrijk'
Ook Sible Schöne, klimaatcampaigner van het WNF, vindt dat de VS het Kyoto-protocol in gevaar brengt: 'Bush zegt in de brief letterlijk dat hij tegen het Kyoto-protocol is. ' Bush vindt het niet terecht dat grote ontwikkelingslanden als China en India geen CO2-reducties moeten realiseren.

Het WNF vreest dat de kloof tussen europa en de VS nu onoverbrugbaar is geworden. Schöne: 'De woorden van Bush staan in scherp contrast met de constructieve opstelling van VS-vertegenwoordiger Christie Todd Whitman, tijdens de G8-bijeenkomst onlangs in Italië. Het lijkt er op alsof de opstelling van de VS-delegatie in Italië de Amerikaanse kool, gas en olie-industrie heeft wakker geschud. De intensieve lobby richting Witte Huis heeft zijn uitwerking niet gemist. Het ziet er heel slecht uit.'

Komende zomer wordt de klimaatttop van Den Haag voortgezet in Bonn. Pronk is ook dan voorzitter van de VN-bijeenkomst. 'Ik probeer er 't beste van te maken,' aldus Pronk. 'De VS hebben gezegd dat zij op 21 april in New York hun inzet voor Bonn zullen bekendmaken. Dan weten we wat hun officiële standpunt is.'

Volgens Schöne zal veel afhangen van de G8-top die tegelijk met de volgende klimaattop plaatsvindt: 'Die top is zeer belangrijk want daar zullen de deals worden gesloten. De opstelling van Japan is erg belangrijk. Met Japan is het mogelijk om de ratificeringsprocedure van Kyoto zonder de VS in werking te zetten. Dat zou dan mogelijk de VS isoleren en verder onder druk zetten. Misschien moet Europa maar ansturen op een handelsoorlog, door CO2-invoerrechten op Amerikaanse producten te vragen ofzoiets. '

Volgens Schöne heeft het WWF in de VS een fors budget om de komende tijd internationaal, maar vooral in eigen land, op grote schaal campagne te voeren.

http://www.vrom.nl/
http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/

Reacties