Minst ontwikkelde landen ‘gevangen in armoede’

19-06-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Van de armste landen zijn diegene die afhankelijk zijn van de export van grondstoffen het slechtst af. Dat komt onder meer door de dramatische daling van de prijzen van niet-energieleverende grondstoffen. Die zijn nu nog maar half zo hoog als omstreeks 1980.

‘Internationale handels- en financiële relaties versterken de cirkel van economische stagnatie en armoede,’ schrijft Unctad.

Millenniumdoel bij lange na niet gehaald

De versterking van de armoede betekent dat het doel van de internationale gemeenschap om de extreme armoede in 2015 gehalveerd te hebben, bij lange na niet wordt gehaald. Integendeel: als het zo doorgaat is het aantal allerarmsten dan waarschijnlijk met 30 procent gestegen tot 420 miljoen. Door de geringe groei en het lage inkomen is het voor mensen onmogelijk te sparen en te investeren. Dat maakt de armoedecirkel weer rond.

De trend is volgens de deskundigen van de Unctad alleen nog te keren als de leiders van de armste landen en de internationale gemeenschap absolute prioriteit zouden geven aan economische groei.

Ook meer ontwikkelingshulp, verdergaande schuldkwijtschelding, een hervorming van het internationale grondstoffenbeleid en de uitwerking van een nieuwe internationale economische politiek, zijn volgens Unctad noodzakelijk.

Amerikaan geeft bijna 47 keer zoveel uit als Afrikaan

Van die minst ontwikkelde landen in de wereld bevindt zich het grootste aantal in Afrika: 34 van de 49. In die Afrikaanse landen moesten negen van de tien mensen in de tweede helft van de jaren 90 rondkomen van minder dan twee dollar per dag.

Hun gemiddelde uitgaven bedroegen 86 dollarcent per dag (90 eurocent). In de Verenigde Staten was dat 41 dollar (ruim 42 euro).

In de hele wereld leven 307 miljoen mensen die van minder dan een dollar (1,05 euro) per dag moeten rondkomen. Met twee dollar per dag (2,10 euro) moeten 495 miljoen het doen.

De minst ontwikkelde landen bestaat uit een groep van 49 ontwikkelingslanden die op basis van hun laag bruto binnenlands product, slechte onderwijs- en gezondheidsindicatoren en economische kwetsbaarheid erkend worden als bijzonder hulpbehoevend. In totaal wonen er ongeveer 611 miljoen inwoners.

Nu geeft Nederland hulp aan: 19+3 landen
en
zijn er 49 armste landen

Bij die keuze vallen 7+3 landen af (Bolivia, Ghana, India, Macedonië, Nicaragua, Sri Lanka, Vietnam en Egypte, Indonesië en Zuid-Afrika ).

Unctad rapport: 'The least developed countries report 2002'

Reacties