Ministers Herfkens en Borst brengen weegschaal in balans

26-02-2001
Door: OneWorld Redactie

De bewindsvrouwen gaven aan dat de Nederlandse regering 'alle vertrouwen' heeft in de Zuid-Afrikaanse rechtsspraak. Ook zeiden ze dat de Europese Unie in haar internationale handelsafspraken de volksgezondheidsbelangen van ontwikkelingslanden zwaar moet laten meewegen. Minister-president Kok vertrok op 23/2 naar Zuid Afrika voor een werkbezoek. Volgens Herfkens en Borst zal hij zal deze kwestie aan de orde stellen.

Achtergrond
Europa moet gevecht voor goedkope medicijnen steunen In een brief aan Europees commissaris Lamy vraagt Stichting Wemos, gesteund door tweeëntwintig Nederlandse maatschappelijke organisaties, om het Europees standpunt inzake de nieuwe Zuid-Afrikaanse Medicijnenwet te herroepen. In 1998 uitte de Europese Commissie in een brief aan Mbeki haar bezorgdheid over de nieuwe Medicijnenwet met name omdat die de belangen van de Europese farmaceutische industrie zou schaden. Een afschrift van de brief van de maatschappelijke organisaties aan Lamy is gestuurd als steunbetuiging aan de Zuid-Afrikaanse president Mbeki.

Multinationals plegen obstructie
Drie jaar geleden spanden tweeënveertig farmaceutische multinationals een rechtzaak aan tegen de nieuwe Medicijnenwet in Zuid-Afrika. Deze wet biedt in crisissituaties de mogelijkheid om goedkope geneesmiddelen te produceren en te importeren. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor de 4,2 miljoen Zuid-Afrikanen met HIV/Aids. Volgens de farmaceutische multinationals die hun monopolie positie bedreigd zien, is de wet in strijd is met het WTO-TRIPS verdrag. Van deze groep aanklagers maken onder meer GlaxoSmithkline, MSD, Hoechst, Bayer, Rhone Poulenc, Hoffman La Roche, Janssen-Cilag deel uit.

Ondertussen verhindert deze rechtzaak al drie jaar de implementatie van de wet. Het percentage van mensen met HIV in Zuid-Afrika is inmiddels gegroeid naar 20% van de volwassen bevolking. In 1997 was dit nog 13%.

Politieke steun
Minister Herfkens heeft tijdens een radio uitzending voor de KRO, haar afkeuring uitgesproken over de handelswijze van de farmaceutische bedrijven. Zij toonde bereidheid Zuid-Afrika in deze zaak politieke steun te verlenen. Volgens Stichting Wemos en het Nederlands Instituut Zuidelijk Afrika (NIZA) moet Nederland deze intentie in daden omzetten. Het wordt tijd voor een expliciete Nederlandse en Europese steunbetuiging voor het Zuid-Afrikaanse geneesmiddelenbeleid. Deze steun kan premier Kok tijdens zijn werkbezoek op 26 en 27 februari a.s. aan president Mbeki direct overbrengen.

Wemos website
Nerderlands Instituut voor Zuidelijk Afrika (Niza)

Reacties