Ministerie Pronk compenseert vliegreizen

08-11-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/OneWorld

Pronk wil met de aanplant van bossen een bijdrage leveren aan een beter klimaat, omdat bomen het broeikasgas CO2 opnemen. Voor een vliegreis binnen Europa wordt een klimaatcertificaat aangekocht. Voor buiten Europa levert een vlucht twee of drie certificaten op. Een certificaat kost ongeveer dertig gulden.

Het ministerie schat dat het haar jaarlijks een kleine 70.000 gulden gaat kosten.

Het zogenoemde Trees for Travel-systeem moet op 1 januari 2002 bij het ministerie van Vrom beginnen. Het initiatief komt van mensen uit de reiswereld.

Het Trees for Travel-systeem heeft als doel nieuwe bossen aan te leggen en het herstel te financieren van bossen die zwaar te lijden hebben gehad van zure regen en ongecontroleerde houtkap. Het Trees for Travel-programma investeert onder andere in projecten in Uganda, Nederland, Tsjechië, Maleisië en Ecuador.

De compensatie van vliegreizen kwam eerder dit jaar op initiatief van Tweede-Kamerlid Eimert van Middelkoop (ChristenUnie) ook in de Tweede Kamer aan de orde. Zijn voorstel om ook de Kamer milieucertificaten aan te laten kopen, kon toen op weinig steun rekenen.

Pronk laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het goed zou zijn als ook de Tweede Kamer certificaten zou aankopen als compensatie voor vliegreizen.

De gemeente Rotterdam besloot in oktober als eerste gemeente met het Trees for Travel-systeem mee te doen. Er worden niet alleen certificaten gekocht voor reizen van raadsleden en leden van het college, maar ook voor alle ambtenaren die op reis gaan.

Rotterdam voert het systeem overigens met terugwerkende kracht in, vanaf november 2000, toen de raad een motie aannam.

Trees for Travel

Reacties