Minister Veerman voor de rechter wegens gif in groenten en fruit

28-04-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie en consumentenorganisatie Goede Waar & Co hebben een jaar geleden samen met zo'n zevenduizend consumenten gevraagd om openbaarmaking van de meetgegevens over resten van landbouwgif. Zij willen weten welke bedrijven of winkels in welke mate de wettelijke normen overtreden. Daarbij deden zij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.. 'Consumenten hebben het recht te weten wat ze eten', schrijven de organisaties in een persbericht.

Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit heeft het verzoek onlangs afgewezen. Om alsnog openbaarheid af te dwingen, stappen de drie organisaties die gezamenlijk de consumentencampagne Weet Wat Je Eet voeren, naar de rechter.

Monsters

De overheid test geregeld groenten en fruit op gifresten. Volgens de drie organisaties blijkt uit die metingen dat in gemiddeld een op de zes monsters de wettelijke normen voor de aanwezigheid van resten van landbouwgif worden overschreden. Bij welke winkelier of handelaar dit gebeurt, blijft geheim.

De organisaties bestrijden het argument van Veerman dat openbaarmaking van de namen van bedrijven die de wettelijke normen hebben overtreden niet in het belang zou zijn van de sector. 'Het merendeel van de boeren, tuinders en handel houdt zich aan de wet en heeft er geen belang bij dat 'knoeiers' anoniem blijven', aldus het persbericht.

Jeugd

De organisaties liggen al langer met de overheid in de clinch over landbouwgif in groenten en fruit. In een briefwisseling met Milieudefensie stelt minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de organisaties in hun campagne onvoldoende rekening houden met de wettelijke normen voor de aanwezigheid van restgif. Met hun campagne-uitingen, zoals de rode kaart voor een druiventros, misleiden zij de consument, aldus de minister.

Hoogervorst schrijft tenslotte: 'Wat ik zeer tot mijn spijt daarbij moet vaststellen is dat u zich geen rekenschap geeft van het feit dat het imago van groente en fruit door uw acties schade oploopt. Ik heb met name grote zorg over de lage consumptie van groente en fruit door kinderen. Deze consumptie wil ik juist bevorderen. Ik blijf dan ook bij mijn stelling dat het consumentenbelang met uw acties absoluut niet gediend is.'

Reacties