Minister Netelenbos koerst op Duurzaam

03-09-2001
Door: OneWorld Redactie

Achtergrond Duurzame Dinsdag Duurzame Dinsdag, de éérste dinsdag in september, is door de NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) en de stichting De Nationale Toekomstprijs (NTP) in 1999 ingesteld. Doel is om ook de politiek, in navolging van vele Nederlanders, enthousiast te maken voor een duurzame toekomst. Symbolisch gebeurt dit door jaarlijks het “Duurzame Koffertje”, de tegenhanger van het koffertje van de minister van Financiën, aan een vertegenwoordiger van de politiek te overhandigen. De koffer is gevuld met de resultaten van de ‘Lokale Duurzaamheidsspiegel’, de inzendingen voor de Nationale Toekomstprijs, de resultaten van de jeugd-actie ‘de leukste straat…’, en vele andere documenten en plannen van organisaties die zich richten op een duurzame samenleving. De Lokale Duurzaamheidsspiegel toetst gemeentelijk beleid op een aantal thema’s (zoals waterbeheer, energiebeleid en duurzaam bouwen en wonen). De Spiegel bestaat uit vragenlijsten waarmee lokale organisaties in dialoog met de gemeente onderzoeken hoe duurzaam hun gemeente is.(Zie ook: www.ncdo.nl). Daarnaast bevat de koffer de inzendingen voor de Toekomstprijs. Dit zijn allemaal concrete projecten en ideeën van burgers, bedrijven en instellingen, die aantonen dat overal in Nederland al hard gewerkt wordt aan een “duurzame toekomst”. (Zie: www.toekomstprijs.nl). De resultaten van de Jeugdactie: “De leukste straat is de straat van de toekomst” zijn ook aan de inhoud van de koffer toegevoegd. De jeugd werd uitgedaagd om te laten zien hoe hun woonomgeving er in de toekomst uit zou moeten zien. Uit de vele creatieve werkstukken zijn er 12 genomineerd.

Programma 11.00 uur: Minister Netelenbos, voorzitter van de jury, maakt winnaar jeugd-actie De leukste straat is de straat van de Toekomst bekend. 11.30 uur: Minister Netelenbos maakt winnaar van de Lokale Duurzaamheidspiegel bekend. 12.00 uur: Mr. H.E. Koning overhandigt het Duurzame Koffertje aan minister Netelenbos 12.15 uur: Gelegenheid tot stellen van vragen aan minister Netelenbos 14.00 uur: Eerste Nationale Duurzaamheids Debat 2001: “Van Rio naar Johannesburg” Dit eerste nationale debat is gewijd aan de nationale strategie voor duurzame ontwikkeling, die momenteel onder leiding van minister-president Kok wordt opgesteld. Nadrukkelijk zal ook aandacht worden besteed aan de nationale inzet voor de grote VN- conferentie in Johannesburg in 2002.

Reacties