Minister Bot moet maatregelen nemen tegen de muur in Israel

08-09-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: United Civilians for Peace

De ondertekenaars spreken hun waardering uit voor de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, die de Muur in bezet gebied veroordeelt als een onwettige maatregel en Israël oproept de bouw ervan te staken en het in bezet gebied gebouwde deel te ontmantelen. De betrokken organisaties laten zich kritisch uit over het feit dat tot nu toe geen serieuze internationale druk is uitgeoefend op Israël om aan de uitspraak gehoor te geven. Ongehinderd en in versneld tempo kan het land de bouw van de Muur in bezet gebied voortzetten, met alle desastreuze gevolgen van dien, alsof Israël internationaal recht ongestraft naast zich neer kan leggen.

Effectieve maatregelen In het licht van de ernstige humanitaire en politieke gevolgen van de Muur, roepen de 33 organisaties de lidstaten van de EU op hun verplichtingen na te komen volgens het internationaal recht en op basis van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof maatregelen te nemen tegen de Muur. De ondertekenaars vragen de minister alle nodige politieke, diplomatieke en economische middelen in te zetten om Israël te bewegen zijn verplichtingen als bezettende mogendheid na te komen. Als voorzitter van de EU draagt Nederland op dit moment een bijzondere verantwoordelijkheid om de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof om te zetten in daden. De 33 organisaties roepen Nederland op om overeenstemming tot stand te brengen in de EU over effectieve maatregelen tegen de Muur, op basis van de verplichtingen van de lidstaten onder het internationaal recht, de doelstellingen van de EU op het gebied van de mensenrechten en de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen is immers alleen mogelijk zonder de Muur in bezet gebied. Noot voor redactie, niet voor publicatie Voor nadere informatie, bel of e-mail Lambrecht Wessels van United Civilians for Peace (UCP): 030 8801533 en D.Lubbers@kerkinactie.nl.

Reacties