Minder geld aan ontwikkelingshulp uitgegeven

04-04-2007
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld/IPS

De daling van de totale officiële ontwikkelingshulp met 5,1 procent tot 103,9 miljard dollar in 2006 is op geen verrassing. In 2005 werd het cijfer al opgeblazen door schuldkwijtscheldingen toe te voegen. Maar ook zonder schuldenkwijtschelding daalde de totale ontwikkelingshulp met 1,8 procent.

Kwijtschelding vervangen

De zeven grootste industrielanden en Rusland (de G8) en de Europese Unie hebben in 2005 beloofd dat ze hun hulp aan Afrika tegen 2010 wilden verdubbelen.
Wanneer de EU en de G8 hun doelen willen halen, moeten ze de kwijtscheldingen vervangen door hoeveelheden van andere vormen van ontwikkelingshulp. De vijftien 'oude' EU-landen gaven in 2006 samen bijna 59 miljard dollar aan ontwikkelingshulp uit. Daarmee zijn ze samen veruit de grootste donor binnen de OESO. Het bedrag komt overeen met 0,43 procent van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) en het streven was 0,39 procent.


Als je de schuldkwijtschelding opnieuw wegdenkt, geven de EU-15 echter maar 0,36 procent van hun BNI aan ontwikkelingshulp, zo becijferde de OESO. De Europese ngo-koepel Concord komt op een nog lager percentage uit. Zonder de 11 miljard euro schuldkwijtschelding, de 1,6 miljard euro voor buitenlandse studenten in Europa en de 1 miljard voor de opvang van vluchtelingen spendeerde de Europese Unie slechts 0,3 procent van haar BNI aan 'echte' ontwikkelingshulp.

Omstreden

Oostenrijk en Frankrijk zijn de Europese kampioenen in het 'opblazen' van hun hulpcijfers, omdat respectievelijk 57 en 52 procent van hun hulp uit schuldkwijtschelding bestaat. België komt met 25 procent op de zesde plaats in het rijtje van de EU-15, na Italië (44 procent), Duitsland (35 procent) en Groot-Brittannië (28 procent). De kwijtscheldingen zijn omstreden omdat ontwikkelingslanden hun schulden vaak toch niet terugbetalen en dus geen extra geld overhouden om de armoede te bestrijden. De vraag is dan ook of het echt om ontwikkelingshulp gaat.

Nederland besteedt 0,8 procent van zijn BNI aan internationale samenwerking. De Nederlandse ontwikkelingshulp bedroeg 5.452 miljoen dollar in 2006, een stijging van 4,2 procent tegenover 2005. 294 miljoen dollar of 5 procent kwam er in de vorm van schuldkwijtschelding.

OESO

Reacties