Millenniumdoelen: Dé ambitie

19-01-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Maar de wereld is vijf jaar verder en 'met de huidige conservatieve wind die over de aardbol waait, lijkt het plan voor maatschappelijke organisaties revolutionair,' zegt Kumi Naidoo, de Zuid-Afrikaanse directeur van de wereldorganisatie voor burgerparticipatie Civicus.org. Bovendien is het plan plots ook bijzonder ambitieus, nu blijkt dat het behalen van die mooie doelen ver achterloopt op schema: in het huidige tempo gaan alle kinderen pas tegen 2130 naar school!

Hoe halen we alsnog die doelen? Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan vroeg de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Jeffrey Sachs het te onderzoeken. Samen met tal van mensen uit het bedrijfsleven, de VN-instellingen, hulporganisaties en wetenschap presenteerde Sachs maandag zijn bevindingen in het rapport Investing in Development. A practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals. Sachs stelt dat 'voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid' de armoede is op te lossen. De acht doelen (zie onder) zijn 'meetbaar, haalbaar en betaalbaar' en vormen een samenhangend geheel. Allemaal een flink tandje erbij, en we halen het.


Hunger hotspots

Zo is een heus business plan met 40 concrete en meetbare doelen opgesteld om de honger uit te bannen. Zeg niet dat je een 'deja-vu' hebt, want dan ontsteekt Hans Eenhoorn in woede. Eenhoorn is voormalig topman van Unilever, lid van de VVD en een van de Nederlanders die meewerkten aan de uitwerking van het rapport. 'De honger is voor het eerst in de geschiedenis in kaart gebracht, we weten precies waar de hunger hotspots zijn, waarom er ergens honger is en wat we eraan kunnen doen,' aldus Eenhoorn maandag tijdens de Nederlandse presentatie. 'Als je dan ook nog de vrouwen het lot in eigen handen geeft, worden de doelen zeker gehaald,' meende Eenhoorn. Meerdere keren werd gesproken van een 'paradigma-shift', een compleet nieuwe manier van denken en doen om het probleem op te lossen.

Maar behalve een hoop ambitie bevat het rapport niet heel veel nieuws. Oplossingen van problemen bestaan al veel langer, en de vraag is waarom die nooit zijn uitgevoerd en waarom het met dit plan wel zou lukken? Bovendien krijgt een aantal belemmeringen voor het bestrijden van de armoede in het rapport te weinig aandacht: handelsmuren die rijke landen voor arme landen opwerpen, de te zware schuldenlast, de landbouwsubsidies. Ook is de rol van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven te weinig uitgewerkt, het zijn vooral de overheden die het klusje moeten opknappen.

Momentum

Toch zult u door maatschappelijke organisaties het komende jaar om de oren worden geslagen met de Millenniumdoelen, onder het motto 'Maak het waar'. Want - zo is de redenering - hoe meer mensen weten wat die doelen inhouden, hoe meer aandacht ze voor die doelen willen, hoe meer druk er komt op politici er iets mee te doen (in het rijke Westen betekent dat doorgaans geld storten!). Tenslotte hebben 189 landen zich er in 2000 met hun handtekening aan verbonden.

Omdat Engeland in juli 2005 de G8-top (de zeven rijke landen plus Rusland) voorzit en de regering-Blair bij rijke landen aandringt met meer geld over de brug komen, én omdat dit najaar alle regeringsleiders bijeenkomen om te kijken wat er nog moet gebeuren om de Millenniumdoelen te halen, wordt er gesproken over het momentum. Nu is de kans. Die moet gegrepen worden. Vandaar ook de bijbehorende ambitie.

In de Millenniumdoelen komen alle campagnes en acties voor een rechtvaardige wereld samen, roepen de VN, laten we daarom samenwerken: Overheden in rijke landen met hun verschillende ideeën over financiering en hun stokpaardjes; regeringsleiders in arme landen met soms grote ego's, weinig interesse in eigen bevolking en graaivingers; de verschillende VN-instellingen die elkaar, aldus Eenhoorn, 'soms de tent uitvechten'; en hulporganisaties, waar het woord 'samenwerken' niet altijd in het woordenboek voorkomt. Samenwerken ook met het bedrijfsleven, wat voor sommigen nog altijd vloeken in de kerk is. Samenwerken zou je als Millenniumdoel 9 kunnen beschouwen.

De ramp in Azië heeft - triest maar waar - nieuw elan gegeven aan de hulpambities. Novib en Eenhoorn spraken maandag al direct af in het najaar een televisie-avond te organiseren om geld bijeen te brengen ter bestrijding van honger en infectieziekten. Wat voor Azië kan, moet ook kunnen voor de Millenniumdoelen, zo is de sfeer.

Samen!

Want ondanks alle kritiek van hulporganisaties en zelfs van minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking, bijna iedereen in de hulpsector schaart zich achter de doelen en zal de boer opgaan om de boodschap uit te dragen. Samen!

Tenslotte kan de ambitie om 250 miljoen kinderen zonder een rammelende maag naar bed te laten gaan en 30 miljoen kinderen niet voor hun 5e jaar te laten sterven, nooit te groot zijn.

Er dreigt wel een gevaar: als na al het tromgeroffel dit jaar de ambitie toch niet wordt waargemaakt, dan is de deceptie des te groter en hoeft voorlopig niemand meer een groots plan te presenteren.

Hoewel? Er is al een organisatie -met de naam '0.7'- opgestaan die zich opnieuw en met elan gaat richten op een oude doelstelling uit de jaren 70: elk land moet 0,7 procent van zijn nationaal inkomen besteden aan hulp, dan is er genoeg geld. Schrijft u de campagnedatum maar alvast in uw agenda: precies halverwege 2000 en 2015 ligt namelijk 07-07-07.

 

De Millenniumdoelen (bron: www.maakhetwaar.nl):

1) Uitbanning van extreme armoede en honger: het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 tenminste tot de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

2) Realisering van universeel basisonderwijs: in 2015 moeten alle kinderen, zowel meisjes als jongens, in alle landen basisonderwijs volgen.

3) Bevordering van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen: gendergelijkheid en empowerment van vrouwen moet worden gerealiseerd, onder meer door gelijke participatie van jongens en meisjes in het onderwijs te realiseren vóór 2005.

4)Vermindering van kindersterfte: de sterftecijfers van kinderen onder de 5 jaar moeten in 2015 in elk ontwikkelingsland zijn teruggedrongen met tweederde ten opzichte van 1990.

5)  Verbetering van gezondheid van moeders: het niveau van moedersterfte moet in 2015 in elk ontwikkelingsland zijn teruggedrongen met driekwart ten opzichte van 1990.

6) Bestrijding van HIV/Aids, malaria en andere ziekten: vóór het jaar 2015 moet een halt worden toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziekten.

7) Waarborging van duurzame leefomgeving: waarborgen van een duurzaam milieu vóór 2015 door het integreren van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en programma's, het keren van het verlies van natuurlijke hulpbronnen en halvering van het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Voor 2020 moeten de levensomstandigheden van tenminste 140 miljoen bewoners van krottenwijken aanzienlijk zijn verbeterd.

8) Ontwikkeling van een mondiaal partnership voor ontwikkeling: er worden afspraken gemaakt over goed bestuur, de ontwikkeling van een open en eerlijk handels- en financieel stelsel, een oplossing voor het schuldenvraagstuk, meer en betere hulp en een aantal andere doelstellingen als het bevorderen van werkgelegenheid voor jongeren en de overdracht van nieuwe technologieën.

Reacties