Millennium Conferentie van Inheemse Volken in Panama 7-11 mei 2001

24-04-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: Nederlands Centrum voor Inheemse Volken

Op de conferentie zullen inheemse vertegenwoordigers de resultaten van het Decennium voor Inheemse Volken tot nu toe evalueren en doelen stellen die ze aan het einde van het Decennium in 2004 willen bereiken. De Verenigde Naties hebben het Decennium uitgeroepen om de internationale samenwerking te vergroten bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen waar inheemse volken mee te maken hebben, zoals problemen op het gebied van mensenrechten, milieu, onderwijs en gezondheid. Tot dusver heeft het Decennium weinig resultaten opgeleverd. Inheemse Volken streven tijdens het Decennium naar acceptatie door de Verenigde Naties van de Ontwerpverklaring voor de Rechten van Inheemse Volken. Deze Verklaring, waarover op dit moment behandeld wordt in de VN-Commissie voor Mensenrechten, is uiterst belangrijk omdat de huidige mensenrechten- en milieubepalingen de rechten van Inheemse Volken onvoldoende beschermen. De totstandkoming van de Ontwerpverklaring is één van de belangrijkste ontwikkelingen in de bescherming van de basisrechten en fundamentele vrijheden van Inheemse Volken. De inheemse vertegenwoordigers zullen op de conferentie ook van gedachten wisselen over de oprichting van het Permanent Forum voor Inheemse Volken bij de Verenigde Naties. Dit forum zal het eerste permanente VN-lichaam zijn dat volledig gewijd is aan de problematiek van Inheemse Volken. Daarnaast zullen inheemse vertegenwoordigers strategieën ontwikkelen voor de VN-Wereldconferentie over Racisme, die in september 2001 in Zuid-Afrika zal worden gehouden. Inheemse Volken willen de aandacht vestigen op de specifieke vormen van racisme en discriminatie waar ze aan worden blootgesteld, zoals de ontkenning van hun traditionele landrechten en de onderdrukking van hun culturen. Op het conferentieprogramma staan toespraken, plenaire vergaderingen en diverse workshops die worden geleid door centrale figuren uit de inheemse beweging. Daarnaast zijn er afgevaardigden aanwezig van niet gouvernementele organisaties die met inheemse volken samenwerken. De avonden staan in het teken van de uitwisseling van inheemse culturen. De Millenniumconferentie wordt georganiseerd door de Asociación Napguana uit Panama, in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken. Het programma en de agenda van de conferentie zijn ontwikkeld door een mondiaal comité van inheemse vertegenwoordigers. Perscontacten tijdens de conferentie zijn: David Boerma (Nederlands en Engels), Nederlands Centrum voor Inheemse Volken, Postbus 94098, 1090 GB Amsterdam, Tel. 020-6938625, Fax 020-6652818, E-mail david@nciv.antenna.nl Atencio Lopez (Spaans), Asociación Napguana, Ave. Justo Aosmena, calle 33, Edif. Calendkeris. Ofic. 4-4/5. Panama-Stad, Tel/fax (507) 227 5886/ (507) 227 2024, E-mail mileniok@hotmail.com

Conferentie-pagina. Biedt programma, achtergronden en links van de Conferentie en de onderwerpen die ter sprake komen.

Reacties