‘Miljoenen Irakezen lijden aan ondervoeding’

24-09-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Hoewel de hongerdood niet meer voorkomt, zijn enkele miljoenen inwoners chronisch ondervoed. Volgens de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) is met name de toestand van zo’n 100 duizend vluchtelingen en 200 duizend ontheemden zorgwekkend. Kwetsbaar is ook de gezondheidssituatie van moeders en kinderen in het midden en zuiden van Irak. In totaal zou ongeveer de helft van de 26 miljoen Irakezen aangewezen zijn op hulp.

De graanproductie nam dit jaar met 22 procent toe tot 4,12 miljoen ton. De stijging was te danken aan de overvloedige regenval in het noorden, meer irrigatie en een betere verdeling van zaden en werktuigen over de belangrijkste productiegebieden. Maar de verbeterde oogst heeft de schadelijke effecten van de aanhoudende droogte tussen 1999 en 2001 niet kunnen uitwissen.

Naar schatting zal Irak tot de zomer van 2004 zal zo’n 3,4 miljoen ton voedsel importeren, waarvan zo’n 200 duizend ton voedselhulp is. Volgens de FAO/WFP moeten boeren meer inkomenssteun krijgen en moet de Irakese regering zich ervoor sterk maken dat voedsel betaalbaar blijft.

Olie voor voedsel

Ook de oorlog en economische sancties hebben geleid tot verslechtering van de leefomstandigheden van de Irakezen. Hoewel de winterse graanoogst geen schade heeft geleden door militaire incidenten, heeft de katoen- en zonnebloempittenproductie in de zomer wel daaronder geleden. Ongeveer 60 procent van de bevolking is werkloos en afhankelijk van de voedseldistributie door de overheid. Die was mogelijk door het Olie voor Voedsel-programma dat Irak ten tijde van de economische sancties toestond voedsel en medicijnen te importeren in ruil voor olie.

Volgens de FAO kan elke verstoring van het voedseldistributiesysteem, niet denkbeeldig in het huidige chaotische Irak, ernstige gevolgen hebben voor de voedselsituatie in het gehele land. Het uitdelen van voedsel onder de bevolking blijft voorlopig nodig zo lang de agrarische sector nog niet voldoende hersteld is.

De VN-organisaties gaan ervan uit in 2004 voor 3,5 miljoen mensen voedsel nodig te hebben. De kosten daarvan bedragen 51 miljoen dollar. Voor ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en jonge moeders blijven voedingssupplementen hard nodig.

Voedsel en Landbouworganisatie van de VN
Wereldvoedselprogramma van de VN

Reacties