Miljoenen Chinezen drinken zwaar verontreinigd water

03-05-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Het onderzoek is de eerste landelijke studie naar de kwaliteit van drinkwater in China. SciDev.Net meldde deze week inzage te hebben gehad in de uitkomsten. In een interview met SciDev.Net bevestigt Wen Donghai, co-auteur van het onderzoeksrapport, dat 63 miljoen Chinezen water drinken dat vervuild is met fluoride, terwijl nog eens 2 miljoen het moeten doen met water dat is vergiftigd met arsenicum.

De vervuiling met arsenicum komt vooral voor in de noordelijke provincie Shanxi en de autonome regio's Binnen-Mongolië en Xinjiang. De vervuiling met fluoride is in China wijd verspreid.

Steenkool

Arsenicum bevindt zich van nature in de bodem en kan zo in het grondwater terecht komen. Ook als gevolg van menselijk handelen kan arsenicum schadelijk zijn. Zo wordt in de zuidwestelijke provincies Yunnan en Guizhou veel steenkool verbrand dat arsenicum bevat. Volgens Wen, directeur van de afdeling hydrogeologie van de nationale instelling voor geologisch onderzoek, verontreinigt de vrijkomende rook niet alleen het drinkwater maar ook het voedsel van de lokale bevolking.

Drinkwater dat verontreinigd is door arsenicum kan leiden tot hoge bloeddruk, zenuwaandoeningen, suikerziekte en kanker. In hoge concentraties kan fluoride, dat voorkomt in grondwater of in industrieel afvalwater in beken en meren, tot gewrichtsziekten en uitvallende tanden leiden.

Planten

De afgelopen jaren worden steeds vaker micro-organismen en planten gebruikt om arsenicum uit de bodem op te nemen. Varens bijvoorbeeld absorberen de arsenicum goed. Alleen komen de wortels niet diep genoeg om de dieper gelegen arsenicum op te nemen.

Volgens Wen Donghai is het boren van putten onder de bodemlagen met arsenicum de beste oplossing.

Reacties