Militairen Chili zoeken mee naar vermiste personen

14-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Het is de eerste keer dat de militairen hun verantwoordelijkheid erkennen voor de verdwijning van hun landgenoten. De historische verklaring kwam tot stand na tien maanden onderhandelen. De militairen bevestigden hierin hun trouw aan de democratie.

In de komende zes maanden zal het leger hun informatie over de verdwenen personen doorgeven aan president Ricardo Lagos. Hij zal de bevindingen doorspelen aan het Hooggerechtshof voor verder onderzoek. De informatie zou ertoe moeten leiden dat de lichamen van de vermisten worden gevonden. Als het onderzoek niet tot de gewenste resultaten leidt, kan Lagos het met zes maanden verlengen.

Vele dissidenten zullen echter nooit worden teruggevonden. Zij waren het slachtoffer van Pinochets geheime dienst die vanwege hun ‘zwijgplicht’ nooit zullen praten. Anderen zijn vermoord door recht-extremisten die het recht in eigen hand namen na de staatsgreep in 1973.

De militairen hebben het akkoord ondertekend omdat zij niet voor hun daden zullen worden vervolgd. Politie en militairen die als getuigen optreden kunnen dat anoniem doen. Dit tot grote teleurstelling van Chileense mensenrechtenorganisaties.

In ruil voor een expliciete verwijzing naar de verantwoordelijkheid van de strijdkrachten voor de misdrijven tijdens de dictatuur is in het akkoord ook een veroordeling opgenomen van personen die geweld gebruikten tegen het militaire regime. Die veroordeling geldt ook voor de maanden voorafgaande aan de staatsgreep van september 1973, toen president Salvador Allende werd afgezet.

President Lagos zei dat het akkoord verzekert dat ‘in Chili dissidenten nooit meer verdwijnen of zullen worden vermoord’.

De Communistische Partij en de Groep van Familieleden van Gevangenen en Vermisten (AFDD) verwierpen het akkoord. Viviana Díaz, het hoofd van de AFDD, zei dat de overeenkomst alleen kijkt naar de waarheid en niet naar gerechtigheid.

Reacties