Milieuwetenschapper Lovelock: Kernenergie is onze enige optie

24-05-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Op veel enthousiasme bij de groene beweging hoeft Lovelock (84) niet te rekenen. Zijn pleidooi is voor veel milieubeschermers taboe. Greenpeace en Friends of the Earth hebben zijn standpunt direct verworpen.

Greenpeace juicht toe dat Lovelock aandringt op drastische maatregelen. ‘We zijn blij dat er alarm wordt geslagen, maar kernenergie is geen oplossing,’ aldus Rianne Teule, campagneleider kernenergie bij Greenpeace Nederland. ‘We moeten niet het ene probleem vervangen door het andere. Dan zadelen we toekomstige generaties op met een nieuw probleem. Kernenergie is een vuile energiebron. Het produceert afval, de verwerking gaat gepaard met lozingen en het plutonium wordt gebruikt voor kernwapens.’

Haast geboden

Lovelock vindt dat de milieubeweging zich deze houding niet langer kan permitteren. Hij constateert dat de opwarming van de aarde steeds sneller verloopt en ziet de eerste tekenen van een op handen zijnde catastrofe. Het poolijs smelt in hoog tempo, waardoor de zeespiegel stijgt, en ook elders op de wereld ziet Lovelock onheil naderen. Volgens klimatologen is het Amazoneregenwoud niet bestand tegen een temperatuurstijging.

Daarom is er geen tijd meer om de ontwikkeling van voldoende alternatieve, duurzame energiebronnen af te wachten, stelt de wetenschapper. ‘Als we nog vijftig jaar de tijd hadden, zouden we duurzame bronnen onze belangrijkste energieleverancier kunnen maken. Maar we hebben geen vijftig jaar.’

Volgens Lovelock is de weerstand van de milieubeweging tegen kernenergie gebaseerd op irrationele argumenten. De statistisch kleine kans op kanker door radioactieve straling of chemische stoffen valt volgens hem in het niet bij het echte gevaar: het broeikaseffect, veroorzaakt door de uitstoot van CO2.

Volgens Greenpeace zijn duurzame energiebronnen wèl een goed alternatief. Ze kunnen binnen vijftig jaar in de energiebehoefte voorzien als er veel meer in wordt geïnvesteerd en als het energiegebruik wordt teruggedrongen, stelt Teule. In een overgangsperiode zou meer aardgas kunnen worden gebruikt.

Greenpeace werkt momenteel aan een scenario voor de overgang naar duurzame energie. Daarin wordt belicht welke investeringen nodig zijn en wat de betekenis daarvan op de korte termijn is voor, bijvoorbeeld, Nederland.

Binnen Greenpeace staat de (on)wenselijkheid van kernenergie niet ter discussie, zegt Teule. Ook binnen de milieubeweging in bredere zin neemt zij geen verschuiving van standpunten waar.

Gaia-theorie

James Lovelock was in de jaren tachtig een van de eerste wetenschappers die wees op het broeikaseffect. Dat maakte hem populair bij de milieubeweging. Hij is de bedenker van de Gaia-theorie, waarin de aarde wordt gezien als een supermechanisme dat zichzelf steeds weer uitbalanceert. Hij won meerdere prijzen voor zijn werk, waaronder de Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Overigens heeft Lovelock zich al eerder uitgesproken voor kernenergie. Kennelijk vond hij nu de tijd rijp om de noodklok te luiden en de milieubeweging te wijzen op haar verantwoordelijkheid.

color=red>

Vereniging van Ecologen voor Kernenergie
Commentaar James Lovelock in The Independent

Reacties