Milieuorganisaties vrezen uitholling klimaatverdrag

15-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

De internationale milieubeweging presenteerde woensdag haar analyse van de klimaatonderhandelingen die vorige en deze week in Bonn plaatsvinden. 120 Landen nemen hieraan deel. Deze bijeenkomst geldt als voorbereiding van de internationale klimaatconferentie die in november in Den Haag plaatsvindt.

Volgens het rapport ‘Undermining the Kyoto Protocol’ hollen met name de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland het klimaatverdrag van Kyoto uit 1997 uit. Het verdrag dreigt zelfs op de klippen te lopen, klinkt het alarmerend. Ook Nederlandse organisaties als Milieudefensie, Greenpeace, Stichting Natuur en Milieu en het Wereld Natuur Fonds onderschrijven de waarschuwing.

De organisaties stellen dat de invulling van de afspraken zo mager dreigt te worden dat er geen sprake meer zal zijn van vermindering van het broeikasprobleem.

Volgens de milieulobby sturen de rijke landen aan op een stijging van de uitstoot met 15 tot 20 procent in plaats van de afgesproken reductie van 5 procent.

‘De overheden van de vijf landen proberen de indruk te wekken dat ze vooruitgang boeken bij het klimaatbeleid, terwijl ze in werkelijkheid tijdens de onderhandelingen, in met rook gevulde achterkamertjes, systematisch proberen om de laatste beetjes ecologische integriteit uit het Kyoto-verdrag te halen,’ aldus Bill Hare van Greenpeace.

In 1997 zijn in Kyoto afspraken gemaakt over het percentage waarmee de rijke landen hun uitstoot van broeikasgassen moeten terugdringen. Voor het komende decennium is dat 5 procent.

Dit jaar zullen in Den Haag de verschillende landen afspreken hoe ze hun reductiepercentages willen gaan halen. In Bonn vinden daarover nu de échte onderhandelingen plaats.

Het zoeken van achterpoortjes
Afgelopen maandag plaatste de Amerikaanse overheid een rapport op het internet (www.nacc.usgcrp.gov) waarin juist staat dat de gevolgen van de klimaatveranderingen voor bepaalde delen van de VS bijzonder ernstig kunnen zijn. Het rapport is gedurende zestig dagen openbaar. Iedereen kan in die tijd commentaar leveren.

Volgens Hans Altevogt van Greenpeace Nederland is er een verschil tussen wat de Amerikaanse overheid in het openbaar zegt en wat ze in de praktijk in Bonn als standpunt inneemt.

‘Vergeet niet dat Clinton te maken heeft met een senaat waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Zij moeten niets hebben van milieu-maatregelen.’

Altevogt stelt vanuit Bonn dat verschillende landendelegaties allerlei achterpoortjes die het Kyoto-verdrag nog biedt, proberen uit te buiten. Een van de grootste achterpoortjes biedt de bosbouw.

Verschillende westerse landen willen afspraken waardoor zij door het aanplanten van nieuwe bossen, meer kunnen uitstoten. Daarvoor worden dan wel oude bossen gekapt.

Ook biedt ‘Kytoto’ flexibiliteit aan landen omdat ze niet alle vermindering van de CO2-uitstoot in eigen land moeten realizeren. Zo wil de Nederlandse regering, tot ergernis van de milieu-organisaties, de helft van de reductie in eigen land realiseren en de helft in het buitenland. ‘De handel in emmissie-rechten dreigt vaak een handel in gebakken lucht te worden,’ zegt Altevogt. ‘Ten eerste ontslaat het landen en ook Nederland van de plicht om eerst alles in eigen huis uit de kast te trekken en dan pas iets in het buitenland te doen. ’

Verder bestaat ‘de gebakken lucht’ uit bijvoorbeeld de VS die emissierechten overkopen van Rusland, een land dat tot 2010 geen reductie van CO2-emissies hoeft te behalen.

Altevogt: ‘Rusland stoot nu gewoon weinig uit. Als de VS die emissierechten dan gaan overnemen, schiet het milieu daar helemaal niets mee op. Integendeel.’

Karla Schoeters van het Climate Network Europe:‘Het Kyoto-verdrag wordt langzaam maar zeker vernietigd omdat overheden achterpoort na achterpoort zoeken. Dat staat hen toe om niets te doen aan de CO2-uitstoot door het verbranden van fossiele brandstoffen, de belangrijkste oorzaak van de klimaatverandering.’

Verder dringen de milieu-organisaties er op aan dat kernenergie wordt uitgesloten van de zogenaamde ‘Clean Development Mechanisms’, een lijst die onder het Kyoto-verdrag moet worden gehangen.

Donderdag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over welke positie Nederland binnen de Europese Unie moet innemen ten aanzien van het Kyoto-verdrag. Milieuminister Jan Pronk zal dan ook zijn standpunt bekend maken. Op 22 juni komt de Europese milieuraad bijeen om het Europese standpunt te bepalen.

Meer lezen over alarmkreet milieulobby

Reacties