Milieuministers EU willen boetes voor niet na komen CO2-afspraken

26-06-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

De milieuministers van de 15 landen van de Europese Unie waren in Luxemburg bijeen in voorbereiding op de Klimaatconferentie die in november in Den Haag wordt gehouden.

In 1997 sprak de groep van geïndustrialiseerde landen in Koyoto, Japan, af de uitstoot van hun broeikasgassen met gemiddeld 5 procent terug te dringen ten opzichte van het niveau in 1990. Die doelstelling moet zijn gehaald tussen 2008 en 2012.

Over hoe dit moet gebeuren verschillen de landen sterk van mening. In Den Haag moeten de deelnemende landen aan de Klimaatconventie knopen doorhakken. De milieuministers van de EU willen een systeem opstellen dat de naleving van de afspraken duidelijk kan meten én stimuleren.

Landen die zich niet aan de afspraken houden, zouden boetes moeten betalen en in een fonds storten. Dat fonds zal worden gebruikt om projecten te stimuleren die de uitstoot van broeikasgassen tegengaan.

Het Europese parlement moet de nieuwe afspraken nog goedkeuren.

Reacties