Milieudefensie wil gevaarlijke bedrijven uit woonwijken

05-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/Doris

De vereniging pleit er verder voor dat in nieuwe bestemmingsplannen een veiligheidszone wordt gecreëerd rondom gevaarlijke bedrijven.

Bovendien ziet Milieudefensie graag dat elke provincie een centraal informatiepunt opent, waar mensen terecht kunnen met vragen en klachten.

Op voorstel van minister Pronk besloot het kabinet vrijdag dat er scherpere veiligheidseisen komen voor de opslag en het afsteken van vuurwerk. Vuurwerkbedrijven mogen niet meer midden in woonwijken staan. Ook vindt Pronk dat precies bekend moet zijn waar gevaarlijke bedrijven zitten.

Milieudefensie vindt dat onvoldoende. De vereniging zegt dat alle gevaarlijke bedrijven uit woonwijken moeten verdwijnen. Ook registratie van gevaarlijke bedrijven, zoals Pronk voorstelt, vindt Milieudefensie niet ver genoeg gaan.

Reeks klachten na vuurwerkramp Enschede
De vereniging stelde na de vuurwerkramp in Enschede een meldpunt open. Verontruste burgers konden daar tot 19 juni hun zorgen uiten over gevaarlijke bedrijven bij hen in de buurt. Van de 224 meldingen die binnenkwamen, maakte Milieudefensie een rapport op.

De meldingen gingen over onder meer chloorfabrieken, LPG-stations en opslagplaatsen van vuurwerk en bestrijdingsmiddelen.

De bewuste bedrijven kunnen nu reageren. De meeste zeggen dat ze aan de wettelijke voorschriften voldoen. Ze vinden meer maatregelen niet nodig.

Site van Milieudefensie

Reacties