Milieubeleid van Bush steekt mager af bij dat van voorganger

14-10-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De studie ‘Does honesty pay at the Bush EPA’ richt zich op de boetes die door EPA geïnd worden. EPA is een federaal bureau dat zich bezighoudt met de bescherming van het milieu. Het aantal boetes die zijn opgelegd, daalde met liefst 80 procent, naar een totaal van 165 miljoen dollar.

De democraat Edward J. Markey, die de opdracht gaf tot het onderzoek, is bang dat de grote vervuilende bedrijven deze ontwikkeling verkeerd opvatten en ‘laksheid van de regering als een carte blache zullen beschouwen’.

Bedrijven worden nu niet meer gestimuleerd om milieuvervuiling terug te dringen, in tegendeel, ‘de uitgespaarde milieu-investeringen bieden de vervuilers een concurrentievoordeel op milieubewustere bedrijven’, aldus Markey.

’Onvolledig beeld’

Het EPA bestrijdt de uitkomsten van het rapport. Woordvoerster Teresa Libera vindt dat het rapport een onvolledig beeld geeft, omdat het alleen de acties van het bureau beschouwt en ‘dus niet de gerechtelijke acties binnen het ministerie van Justitie, die vaak zeer hoge boetes en opgelegde milieu-investeringen met zich meebrengen’. Die boetes bedroegen in 2001 488 miljoen dollar en leverde via gerechtelijke weg bijna 4 miljard dollar op.

Bovendien wijst zij er op dat de regering-Bush ondernemingen veel meer verplicht tot het doen van investeringen. In 2001 werd hier voor 4,5 miljard dollar aan gespendeerd, 2 miljard dollar meer dan in 2000.

Toch worden de gerechtelijke successen onder Bush betwist. Volgens Eric Schaeffer, werkzaam voor het Environmental Integrity Project, is door de langzame verwerking van de boetes door het gerecht een vertekend beeld ontstaan. Schaeffer meent dat de behaalde resultaten over 2001 toe te schrijven zijn aan de regering-Clinton.

Schaeffer heeft verder ook zijn bedenkingen bij het beleid van Bush om de uitvoering van het milieubeleid over te hevelen naar de staten. Volgens Schaeffer weet de federale regering dat de staten deze taak niet aankunnen. ‘De budgetten van de staten staan onder verschrikkelijke druk, zij hebben geen geld of mensen voor deze taak.’

Voor bedrijven zou deze verandering gunstig zijn. ‘Staten zijn milder en meer bereid tot samenwerking dan de federale EPA,’ aldus Schaeffer.

Reacties