Migrantenvrouwen werken ook aan ontwikkeling thuisland

07-04-2007
Door: Hanneke Kamphuis, directeur van Mama Cash

Vrouwenfonds Mama Cash heeft recent onderzoek gedaan naar de filantropische activiteiten van migrantenvrouwen in vijf Europese landen (Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Frankrijk). De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat migrantenvrouwen naast het sturen van geld, ook hun tijd, expertise en netwerken inzetten voor onder andere het verbeteren van de positie van vrouwen in hun thuisland. Op deze manier spelen zij een belangrijke rol in positieve maatschappelijke ontwikkelingen in hun land van herkomst.

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat deze groep vrouwen geen geld heeft, of niet in staat is om dergelijke initiatieven op te zetten. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer migrantenvrouwen economisch zelfstandig zijn en heel handig gebruikmaken van netwerken in hun thuisland én het land waar zij verblijven om het gewenste resultaat te bereiken. Wij pleiten voor méér financiële steun voor deze initiatieven, die vaak drijven op basis van vrijwilligheid. In Nederland gebeurt dat nog onvoldoende. Gezien de resultaten die met dit soort projecten wordt bereikt is dat een gemiste kans.

Surf voor meer informatie over het onderzoek '(she gives back); Migrant women's philanthropic practices from the diaspora' naar www.mamacash.nl/publicaties

Reacties