Midden-Amerikaanse burgers tot de tanden toe bewapend

06-12-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Er zijn meer dan twee miljoen kleine wapens in omloop in Midden-Amerika, een regio met 35 miljoen inwoners. De regering van Costa Rica en de organisatie Arias Foundation for Peace and Human Progress waarschuwden tijdens een conferentie over kleine wapens deze week in Costa Rica voor de gevolgen.

Op de conferentie bespreken overheden en maatschappelijke organisaties het actieplan van de Verenigde Naties waarmee de verspreiding van kleine wapens wereldwijd moet worden aangepakt. Daarover hebben de VN dit jaar een akkoord bereikt.

Het grote aantal wapens in handen van burgers is het gevolg van de conflicten die Midden-Amerika in de jaren 70, 80 en begin 90 teisterden. Toen in landen als Guatemala, El Salvador en Nicaragua de vrede werd getekend, bleven veel wapens in bezit van de voormalige strijders en leden van de veiligheidsdiensten. Zij leverden hun ‘werkkapitaal’ nooit in en zochten hun heil in de georganiseerde criminaliteit.

Ook kwamen veel kleine en lichte wapens in handen van burgers.

Het gaat dan niet alleen om de zwarte markt. Volgens Lara Blanco, directeur van de Arias Foundation, is het een ‘makkie’ om op een legale wijze aan een wapen te komen, ‘en die worden niet zelden gebruikt om een onwelgevallig familielid, buur of kennis te vermoorden’.

De vereiste papieren om een wapen legaal bij je te dragen zijn eenvoudig te verkrijgen, ‘door de juiste connecties of door het betalen van wat smeergeld’, aldus Blanco. ‘In sommige landen volstaat één vergunning voor het houden van drie tot vijf wapens. In El Salvador is er zelfs helemaal geen beperking.’

Volgens de deelnemers aan de conferentie is er een duidelijke relatie tussen het wapenbezit en het toenemende geweld in Midden-Amerika.

Het is een negatieve spiraal. Door toenemende geweld en het gevoel van onveiligheid schaffen burgers zich een wapen aan. Particuliere veiligheidsdiensten schieten de laatste jaren als paddestoelen uit de grond.

In Guatemala waren er in 1999 116 particuliere veiligheidsbedrijven die samen aan 35.000 mensen werk verschaften – dat is meer dan twee keer het aantal politie-agenten.

Een economische studie van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) berekent dat het geweld – nauw samenhangend met het bezit van illegale wapens – Latijns Amerika en de Cariben Latin jaarlijks tussen de 140 en 170 miljard dollar kost.

Volgens officiële cijfers vinden er in Honduras 45 tot 50 moorden plaats per 100.000 inwoners. Dat cijfers is 80 tot 90 in El Salvador en 101 in Guatemala. Ter vergelijk: in de Verenigde Staten is dat 9,5 per 100.000 inwoners, in Canada op 2,1 en in Nederland op 2.

Reacties