Microkrediet hielp al bijna 100 miljoen kleine ondernemers

09-12-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Vorig jaar stond de teller op 92 miljoen gezinnen. Dat komt neer op een verzevenvoudiging sinds 1997, het lanceerjaar van de Microcredit Summit Campaign (MSC). In die campagne werken actievoerders en regeringen uit 137 landen samen om het systeem van kleine leningen overal ingang te doen vinden.

Microkredieten zijn opvallend succesvol tussen alle andere ontwikkelingsinitiatieven. 'Via microkredieten weten steeds meer arme gezinnen zich op een waardige manier van armoede te bevrijden', zegt Sam Daley-Harris van de Microcredit Summit Campaign. 'De meeste leningen gaan naar extreem armen, 66,6 miljoen families. Zo'n 333 miljoen gezinsleden profiteren ervan mee.'

Microkrediet werd in de jaren zeventig geïntroduceerd in Bangladesh, waar de Grameen Bank begon met het verstrekken van leningen aan armen. Zij konden bij andere banken geen krediet krijgen wegens gebrek aan onderpand. De bedoeling van het microkrediet is dat armen door middel van het opzetten van een klein bedrijf aan de armoede kunnen ontsnappen. Doorgaans betalen de begunstigden hun lening terug in een periode van zes maanden tot een jaar.

De Verenigde Naties riepen 2005 uit tot het Internationale Jaar van het Microkrediet. Volgens secretaris-generaal Kofi Annan van de VN heeft microfinanciering 'in veel landen haar waarde bewezen als wapen tegen armoede en honger.'

Uit het rapport van Microcredit Summit Campaign blijkt dat van de 66,6 miljoen allerarmsten die een microkrediet kregen, 84 procent vrouw is. 'Zelfredzaamheid bij vrouwen bevorderen is essentieel voor het bestrijden van armoede', zegt Daley-Harris. 'Dagelijks sterven 29.000 kinderen aan ondervoeding en ziekten die meestal te voorkomen zijn.'

Microkredieten ondersteunen allerlei soorten bedrijvigheid, variërend van graandorsen tot riksja-taxi's en meer high-tech-initiatieven, zoals op het gebied van mobiele telefonie. In combinatie met andere strategieën vormen de microkredieten een goede basis voor een blijvende zelfredzaamheid voor armen, zegt de MSC. 'De meeste programma's voor microfinanciering bieden al een combinatie van diensten aan, inclusief sparen, trainingen, netwerken. Microkredieten kunnen zo krachtige instrumenten worden voor andere gewenste sociale ontwikkelingen.'

Reacties