Mexicanen willen harder verzet tegen Amerikaanse muur

28-10-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

De VS versterken momenteel over een lengte van ongeveer 25 kilomter een muur die bestaat uit metalen panelen. Een deel van deze extra beveiligde grens loopt tussen de belendende steden San Diego en Tijuana.

Andere delen van de 1.000 kilometer lange grens tussen de VS en Mexico zijn afgezet met hekken, die zijn voorzien van bewegingsmelders en camera's. Amerikaanse patrouilles doorkruisen geregeld het woestijnachtige grensgebied op zoek naar migranten die toch over die hekken zijn gekomen. De aanslagen van 11 september 2001 werden aangegrepen om het politietoezicht te verscherpen. Inmiddels hebben de VS toegegeven dat extra beveiliging en toezicht in de eerste plaats dient om illegale arbeidsmigranten buiten te houden.

Die migranten laten zich echter niet belemmeren door de versterkte grensbewaking. De risico’s die zij daarbij nemen, zijn wel aanmerkelijk groter geworden. Ze verbergen zich in en onder vrachtwagens of goederentreinen of proberen gevaarlijke routes door de woestijn uit, met gevaar voor uitdroging. Volgens de Mexicaanse regering kwamen in 2000 zeker 499 mensen om het leven bij dergelijke pogingen. Het cijfer daalde in 2001 tot 329, maar steeg vorig jaar weer tot 342.

Mexico stemde op 15 oktober in de VN-Veiligheidsraad voor een resolutie waarin Israël werd opgeroepen een einde te maken aan de bouw van de muur tussen Israël en de Palestijnse gebieden. De Mexicaanse migrantenbeweging vindt dat hun regering die uitgesproken lijn nu maar moet doortrekken en van de VS moet eisen dat zijn de extra grensbeveiling stopzetten.

Maar de Mexicaanse regering loopt op eieren. Mexico is economisch sterk afhankelijk van de VS en vreest handelssancties als ze zich te hard opstellen. Bovendien hoopt de regering spoedig een algemeen akkoord te kunnen sluiten met de VS over het migrantenvraagstuk. President Fox probeert Washington al sinds zijn ambtsaanvaarding eind 2000 ervan te overtuigen de meer dan 4 miljoen Mexicanen zonder papieren in de VS een verblijfsvergunning te geven.

Het Mexicaanse verzet tegen de Amerikaanse invasie in Irak leidde ertoe dat de relatie tussen de twee buurlanden sterk bekoelde. Inmiddels hebben Fox en Bush afgesproken elkaar begin november te ontmoeten om de onderhandelingen over de migrantenproblematiek te hervatten. Sceptici geloven niet in succes. Tot nu toe reageren de Amerikaanse bevolking en het Congres afwijzend op legalisering van de miljoenen illegale arbeiders.

Mexicanen migreren niet louter uit economische motieven naar el Norte. Er leven ook al zoveel Mexicanen in de VS dat gezinshereniging en huwelijken ook sterk bijdragen aan de toestroom. Van de ongeveer 25 miljoen Mexicanen, die al in de VS leven, zijn er meer dan acht miljoen woonachtig in Californië.

Reacties