Mercosur wil beperkt handelsakkoord met EU

22-07-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

De Latijns-Amerikaanse vrijhandelsassociatie Mercado Común del Sur (Mercosur) en de Europese Unie proberen al vijf jaar om tot concrete onderhandelingen over vrijhandel te komen, maar de gesprekken schieten niet erg op. De landen van Mercosur, allemaal belangrijke exporteurs van landbouwproducten, willen in elk geval dat de EU haar landbouwmarkt open gooit en de forse steun aan haar boeren terugschroeft. Maar Europa wil die thema’s alleen in de Wereldhandelsorganisatie aansnijden, zodat een akkoord zeker nog lang op zich zal laten wachten.

Daarom mikt Mercosur nu, ondanks aanvankelijke bezwaren van Brazilië, op een veel minder ambitieus handelsakkoord dat al in 2004 in werking zou kunnen treden. De twee organisaties zouden wederzijdse heffingen en andere handelsbeperkingen afbouwen in alle rubrieken waar dat snel mogelijk is. Van de EU wordt tevens verwacht dat ze de invoerquota verhoogt die de export van veel Latijns-Amerikaanse landbouwproducten naar Europa aan banden legt. Op die manier kan de handel tussen de twee snel toenemen.

Maar de EU lijkt nog niet voor die aanpak gewonnen. Vanuit Brussel klinkt dat Mercosur eerst zelf hechter moet samenwerken om serieuze onderhandelingen mogelijk te maken. De vier landen zouden ondermeer gemeenschappelijke regels moeten afspreken over overheidsaankopen, de handel in diensten en de bescherming van het intellectueel eigendom. Die regels vergemakkelijken de handel in sectoren waarin de Europese Unie sterk staat. De Unie kan zich een harde opstelling veroorloven: sinds mei neemt ze tegenover haar Zuid-Amerikaanse gesprekspartners het begrip ‘vrijhandelszone’ zelfs helemaal niet meer in de mond.

Mario Marconini, de directeur van het Braziliaans Centrum voor Internationale Relaties, verwacht dan ook niet veel van de ontmoeting in Rio de Janeiro. Toch vindt hij dat Mercosur er goed aan doet om nieuwe marktkansen in de Europese Unie te creëren, hoe klein die ook zijn. Europa zal zijn landbouwsubsidies en de bescherming van zijn landbouwmarkt zeker nog niet snel opgeven, en dus blijft volgens hem voor de Latijns-Amerikaanse landen niets anders over dan hun uitvoermogelijkheden naar de EU stap-voor-stap te verbeteren.

De economische crisis die de vier lidstaten van Mercosur treft, is niet bepaald bevorderlijk voor het onderhandelingsklimaat. Daarbij komt nog eens de politieke onrust die in de grootste twee lidstaten heerst als gevolg van de komende verkiezingen. In oktober kiezen de Brazilianen een nieuwe president, in maart 2003 de Argentijnen. Eén van de Braziliaanse kanshebbers, de sociaaldemocraat José Serra, stelde de voorbije weken dat Mercosur haar ambities om een echte gemeenschappelijke markt of op z'n minst een 'douane-unie' te worden opzij moet zetten. Maar de EU zegt echter dat ze alleen een vrijhandelsakkoord wil afsluiten als Mercosur een 'douane-unie' is.

EU
Mercosur 1
Mercosur 1

Reacties