'Mensenrechtensituatie in Sudan verbetert niet'

01-04-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Sinds vorig jaar houden de Sudanese overheid en de rebellen van de Volksbevrijdingsbeweging van Sudan (SPLM) vredesbesprekingen in het Keniaanse Nairobi. In het najaar kwamen zij een staakt-het-vuren overeen. Dat heeft tot paar kleine verbeteringen geleid, meldt de Speciale Rapporteur van de VN-Mensenrechtencommissie. Maar het is onvoldoende. De mensenrechtenschendingen zijn niet afgenomen.

Zowel in het islamitische noorden, dat onder controle staat van de regering in Khartoum, als in het overwegend christelijke Zuiden, onder controle van de rebellen, blijft de situatie slecht, aldus Speciale Rapporteur Gerhart Baum.

‘Het land blijft in de ijzeren greep van het overal aanwezige veiligheidsapparaat, dat ongestraft zijn gang kan blijven gaan.’ In het zuiden bestaan zo goed als geen garanties voor het respect van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden,’ aldus Baum. Het conflict in Sudan dateert al van 1956. Alleen tussen 1972 en 1983 hebben de Sudanezen relatieve rust gekend.

Snelle wederopbouw na vrede cruciaal

De Speciale Rapporteur van de Mensenrechten Baum schrijft ook dat het staakt-het-vuren in het olierijke gebied van de westerse Bovennijl met regelmaat wordt geschonden. Burgers zijn nog altijd slachtoffer van aanvallen van milities die aan de overheid zijn verbonden.

Amnesty en HRW roepen de VN dinsdag op de Mensenrechtencommissie in Sudan te houden voor toezicht op de situatie.

Deze week zitten overheid en rebellen op uitnodiging van de Nederlandse regering om de tafel in Noordwijk. De bedoeling is om projecten voor de wederopbouw te identificeren en te coördineren als er een vredesakkoord komt. Nederland hoopt zo zijn steentje bij te dragen aan de vrede.

Directe betrokkenheid van de internationale donorgemeenschap en een snelle start van de wederopbouw zijn cruciaal voor de stabiliteit na een vredesakkoord, zo redeneert het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

Ontmijning en ontwapening

In Noordwijk gaat het vooral over de opzet van programma’s voor ontmijning, ontwapening, reïntegratie van rebellen en toezicht op het staakt-het-vuren. Daarnaast moet er geld komen voor de versterking van instellingen in Sudan, het herstel van de infrastructuur en projecten op het gebied van gezondheidszorg, water en sanitatie.

Op de conferentie wordt vooral naar de toekomst gekeken. De huidige mensenrechtenschendingen komen niet aan de orde.

In Noordwijk zijn vertegenwoordigers aanwezig van de Sudanese regering, de SPLM en donorlanden als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Noorwegen, Canada, Zwitserland en Japan. Van de intergouvernementele organisaties praten de VN, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Arabische Liga en Intergouvernementele Autoriteit voor Ontwikkeling (IGAD) mee. Ook verschillende niet-gouvernementele organisaties zijn aanwezig.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Reacties