Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

In Londen zitten momenteel vertegenwoordigers van meer dan 100 landen om de tafel om vier dagen lang te praten over seksueel geweld in conflictgebieden. De ‘Global Summit to End Sexual Violence In Conflict’ is de grootste bijeenkomst die ooit over dit onderwerp gehouden is. Naast de landen zijn ook religieuze leiders, NGO’s, honderden activisten en experts van de partij. Doel? Actie voeren en maatregelen nemen om seksueel geweld in conflictgebieden te stoppen. Phoebe Tansley, een 23-jarige activiste, schrijft over haar ervaringen tijdens de top.

Strijdlustig
“Het voelt bijzonder om hier in Londen aanwezig te zijn, tussen de duizenden anderen die zich ook inzetten tegen seksueel geweld. Er hangt een strijdlustige sfeer in de lucht, het gevoel dat we samen een verschil kunnen maken. Na zelf ook in aanraking te zijn gekomen met seksueel geweld besloot ik om vrouwen in Uganda die iets soortgelijks hebben meegemaakt te helpen en ondersteunen met mijn organisatie Attacked not Defeated .

De eerste dag luisterde ik onder andere naar het hartverscheurende verhaal van een Ugandese vrouw die door rebellen in het Noorden van Uganda gekidnapt werd toen ze nog maar 16 jaar oud was. Ze is meerdere malen verkracht en daardoor zwanger geworden. Maar door haar verschrikkelijke leefomstandigheden stierf de baby in haar buik, en heeft ze een zeer pijnlijke en traumatische operatie ondergaan om het ongeboren kind te laten verwijderen.

'Effectiever dan kogels'
Nu zet deze jonge vrouw zich volledig in voor vrouwen die tijdens oorlog en conflict verkracht zijn. Ik vind het enorm inspirerend om naar dit soort verhalen te luisteren en ben diep onder de indruk van de menselijke wilskracht om door te gaan en iets negatiefs in iets positiefs te vertalen. De top leert me veel over seksueel geweld in conflictgebieden over de hele wereld. Het wordt pijnlijk duidelijk wat de omvang van dit probleem is en hoe stelselmatig seksueel geweld toegepast wordt. Een activist noemde het 'effectiever dan kogels'.

Tijdens een discussie van Action Aid luisteren we naar ‘Voices of the Frontline’, waarin activisten van over de hele wereld vertellen over de situatie in conflictgebieden. In bijvoorbeeld Somaliland heerst zo veel straffeloosheid dat de plegers van seksueel geweld weten dat er geen consequenties aan hun daden verbonden zijn, zodat seksueel geweld bijna een norm is geworden die ongestraft blijft.

#TimetoAct
Daarna luisteren we naar een activiste uit Myanmar, die vertelt dat er in haar land nauwelijks wetten zijn die vrouwen tegen seksueel geweld beschermen, waardoor zij erg kwetsbaar zijn voor geweld en misbruik. In Burundi lijden meisjes zo jong als zes jaar aan ernstige verwondingen als gevolg van verkrachtingen door soldaten tijdens de burgeroorlog. Dit soort zaken komen over de hele wereld voor en er moet iets aan gebeuren. Vandaar ook de tagline en hashtag van de top; #TimetoAct

Wat ik ook erg interessant vind is het bijzondere werk dat lokale NGO’s doen, en dan vooral hoe ook mannen betrokken worden bij het oplossen van seksueel geweld tegen vrouwen. Zo heeft Care International een ‘Men’s Initiative’, waarin jonge mannen in de Balkan meedoen aan een programma waar ze leren over vrouwenrechten en hoe je respectvol met vrouwen om moet gaan. Mijn organisatie AND werkt momenteel aan een soortgelijk programma in Uganda, dus het is voor mij inspirerend om te zien hoe andere organisaties dit aanpakken.

Zo'n top moet natuurlijk wel wat opleveren. De belangrijkste doelen zijn:

Een internationaal erkende werkwijze maken om    incidenten vast te leggen en te onderzoeken

Landen aanmoedigen om wetten te maken, zodat daders kunnen worden vervolgd

Landen aanzetten om soldaten te trainen zodat ze bewuster worden van de problematiek

Meer geld beschikbaar stellen voor slechtoffers van seksueel geweld

Landen anders laten aankijken tegen seksueel geweld in conflictgebieden

 

Religieuze leiders
Wat mij ook opvalt is dat er tijdens de top veel aandacht is voor religieuze leiders en hun rol in het stoppen van seksueel geweld. Het is algemeen bekend dat daders van seksueel geweld vaak hun religie gebruiken (of moet ik misbruiken zeggen?) om hun daden te verantwoorden. Tijdens een panelsessie bespraken religeuze leiders van over de hele wereld hun verant-
woordelijkheid om zich te distantiëren van mensen die religie gebruiken om daden van seksueel geweld te verantwoorden.

De top is een platform en informatiepunt voor zoveel passievolle activisten. De boodschap aan de wereld werd op de eerste dag mooi uitgesproken door VN-afgezante Angelina Jolie, die zei; “We moeten de wereld duidelijk maken dat het niet de overlevers, maar de daders van seksueel geweld zijn die zich moeten schamen.” Zij is niet zomaar een mooie Hollywood ster, maar zet zich vol passie in om overheden en gemeenschappen over de hele wereld duidelijk te maken dat seksueel geweld tegen vrouwen moet stoppen.

Tegenstrijdig
Na twee dagen op de top voel ik me tegenstrijdig van binnen. Aan de ene kant voel ik zo veel woede over al het leed dat vrouwen over de hele wereld wordt aangedaan, iets waardoor je je als individu hopeloos kan gaan voelen. Aan de andere kant heeft deze top nu al voor mij duidelijk gemaakt dat mensen over de hele wereld strijdlustig zijn en seksueel geweld in conflictgebieden willen stoppen, en dat er wel degelijk methoden en acties zijn om dit probleem aan te kaarten.

Je zou mannen er bijna van gaan haten, van alle verhalen die je hier hoort. Maar natuurlijk is dit een probleem van iedereen, van mannen en vrouwen. Daarom is het zo belangrijk om ook mannen te betrekken bij programma's die seksueel geweld moeten stoppen. Wat ik vooral heel krachtig vind is dat wij als wereld duidelijk moeten maken dat het de daders, en niet de slachtoffers van seksueel geweld zijn die zich moeten schamen. Overheden en burgers over de hele wereld kunnen dit probleem omdraaien en zorgen voor een nieuw discours. Zouden we het niet eigenlijk seksueel geweld door mannen, in plaats van tegen vrouwen moeten noemen?"