Meerderheid Amerikanen wil afschaffing landbouwsubsidies

26-01-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De ondervraagden vinden dat grote Amerikaanse landbouwbedrijven veel minder subsidie moeten krijgen. Die landbouwsubsidies zouden ook de reden zijn, aldus de meerderheid van de 1896 Amerikanen, voor het mislukken van de handelsbesprekingen van de Wereldhandelsorganisatie vorig jaar in Cancún.

Negen op de tien Amerikanen vindt bovendien dat handelsovereenkomsten tussen landen afspraken moeten bevatten over rechten van arbeiders en milieuvoorschriften.

Wel subsidie aan kleine boeren

Er is weinig steun is voor de huidige landbouwsubsidies: 77 procent is voorstander van subsidies aan kleine boeren met minder dan 200 hectaren grond, 31 procent wil ook grote landbouwbedrijven subsidiëren. 80 Procent van de Amerikaanse landbouwsubsidies gaan naar grote bedrijven.

Een meerderheid van de ondervraagden vindt dat de boeren slechts in tijden van economische crisis geld moeten krijgen en niet elk jaar, zoals nu het geval is.

Bij de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie vorig jaar in Cancún werden de VS scherp bekritiseerd omdat ze hun landbouwsteun met 125 miljard dollar hadden verhoogd. ‘Wanneer de mensen het voor het zeggen hadden, zou een belangrijk obstakel in de handelsgesprekken uit de weg kunnen worden geruimd,’ zegt onderzoeker Steven Kull.

Vrijhandel kost Amerikaanse banen

Toch maakt vrijhandel de Amerikanen ook niet gelukkig. Een meerderheid - 53 procent - van de ondervraagden is wel voorstander van meer economische globalisering, maar is ontevreden over de effecten van vrijhandel. De handel kost de Amerikanen banen, en de armoede in de wereld en het milieu zijn er ook niet mee gebaat. Een op de vijf geënquêteerden ziet zelfs het liefst helemaal geen vrijhandel.

Volgens Kull is het enthousiasme voor ongeremde vrijhandel sinds 1999 (vorig onderzoek) geslonken. Het aantal ondervraagden dat vindt dat de regering niet genoeg oog heeft voor de groei van de Amerikaanse economie, steeg van 36 tot 62 procent.

De VS zijn druk bezig om over de hele wereld zoveel mogelijk vrijhandelsakkoorden af te sluiten. Momenteel wordt onderhandeld met Australië, Marokko en vijf landen in zuidelijk Afrika. Daarnaast lopen multilaterale gesprekken over een pan-Amerikaans vrijhandelsakkoord (FTAA). In de nabije toekomst komen Thailand en Bahrein aan de beurt. Met enkele Latijns-Amerikaanse landen, Jordanië, Israël en de buurlanden Canada en Mexico bestaan al handelsakkoorden.

color=red>

Ondezoeksrapport: Americans on Globalization, Trade, and Farm Subsidies
Over de onderzoeksafdeling Programme on International Policy Attitudes (PIPA)
Over de onderzoeksafdeling Programme on International Policy Attitudes (PIPA)

Reacties