Meer ongelijkheid door financiële crisis

21-03-2014 Bron: OneWorld
Mind the gap - foto door Marco Leo
Sociale ongelijkheid zou permanent kunnen toenemen als overheden niet ingrijpen. Dat vreest de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Hoewel de wereldeconomie langzaam bijtrekt, zijn de sociale gevolgen van de crisis nog lang niet voorbij.
Gelijkheid – 
In de 30 OESO-landen alleen al zijn zo’n 48 miljoen mensen op zoek naar werk. Dat is een toename van 15 miljoen werkzoekenden ten opzichte van september 2007. Een economisch effect van de financiële crisis met verstrekkende sociale gevolgen. Zo is het aantal huishoudens zonder inkomen uit werk in Spanje, Griekenland en Ierland meer dan verdubbeld. 


Terwijl deze gezinnen de hand op de knip houden, staan ook de sociale vangnetten onder druk. Dat heeft een direct effect op het welzijn op de lange termijn. Het aantal nieuwgeborenen neemt bijvoorbeeld af, wat de capaciteit om de golf van vergrijzing op te vangen op termijn verkleint. Verder is bekend dat werkeloosheid en armoede bijdragen aan gezondheidsproblemen. 

Deze interactieve datavisualisatie laat zien hoe de effecten van de crisis in Nederland zich verhouden tot de effecten in de OESO-landen (groen) en het land van jouw keuze. 

          

Overheden zouden volgens OESO-secretaris generaal Angel Gurría lange-termijn winst boven korte-termijn oplossing moeten stellen: “Het economisch herstel alleen is niet genoeg om de sociale ongelijkheid te helen. Overheden zullen moeten inzetten op doeltreffend sociaal beleid om hun burgers te helpen omgaan met een eventuele toekomstige crisis."

Lees voor meer over ongelijkheid als gevolg van de crisis het OESO Society at a Glance 2014 rapport

Winny de Jong

Winny de Jong is datajournalist bij OneWorld. Zie ook de OneWorld Data Atlas. 

Lees meer van deze auteur >

Reacties