'Meer geld nodig voor onderzoek naar duurzame energie'

01-06-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De IEA onderzocht de vorderingen met duurzame energie in haar 26 lidstaten en constateert dat het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik afneemt. Groene stroom zorgde in 2001 voor 15 procent van de elektriciteitsproductie. In 1970 was dat nog 24 procent.

De productie van zonne- en windenergie is flink toegenomen, met een groei van meer dan 20 procent per jaar in de laatste tien jaar. Dat klinkt mooi, maar relatief gezien stelt die groei niet veel voor en bovendien worden deze nieuwe vormen van stroom opwekken slechts in weinig landen toegepast. Hun snelle groei compenseert de tragere groei van al langer bestaande 'groene' energiebronnen niet. In 2001 bevond 85 procent van de windturbines zich in Denemarken, Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten. Van de zonnecollectoren stond 85 procent in Duitsland, Japan en de Verenigde Staten.

Minder investeringen

De investeringen in duurzame energie nemen sinds 1987 af. Dat valt volgens de IEA moeilijk te rijmen met de politieke intenties van veel landen. De landen zeggen dat ze juist meer energie op duurzame wijze willen opwekken, maar handelen daar vervolgens niet naar.

Vorige week nog constateerde de Europese Commissie dat de landen van de Europese Unie tekortschieten in het terugdringen van CO2, dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. De commissie wil dat 22 procent van het elektriciteitsverbruik en 12 procent van het totale energieverbruik in 2010 afkomstig is van duurzame bronnen. In dit tempo gaan de landen dat niet halen, maande de commissie.

Investeringen zijn zinvol, blijkt volgens de IEA uit het onderzoek. Nieuwe technologieën konden zich, eenmaal op de markt gebracht door overheidssteun, verder verbeteren en werden daardoor ook goedkoper. Integraal beleid blijkt beter te werken dan incidenteel beleid. De IEA geeft als voorbeeld Spanje, waar windenergie wordt ondersteund met gunstige leningen, investeringen, speciale tarieven en lokale steun aan windturbinefabrikanten.

Conferentie

De IEA is niet de enige organisatie op de conferentie die oproept tot meer investeringen in duurzame energiebronnen, vele non-gouvernementele organisaties deden dinsdag hetzelfde. Het NGO-netwerk Cures drong bij monde van Greenpeace-woordvoerder Marcelo Furtado aan op hulp aan arme landen bij het ontwikkelen van duurzame energie.

De conferentie in Bonn is voortgekomen uit de Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg in 2002. Daar werden destijds geen concrete doelen en termijnen vastgesteld voor het vorderen van duurzame energie. De meer dan drieduizend experts en regeringsvertegenwoordigers die aan deze conferentie deelnemen hopen deze week wèl een actieprogramma met concrete afspraken te formuleren.

Persbericht van het International Energy Agency
Website van de conferentie voor duurzame energie in Bonn

Reacties