Masterclass 'Ontmoet de burger'

16-07-2003
Door: OneWorld Redactie

In dit traject draait het om de vraag: hoe betrekt u meningen van burgers bij uw werk, uw beleid en uw visieontwikkeling? De Masterclass is praktisch en theoretisch, concreet en abstract, persoonlijk en strategisch van aard. Wat doe je met ‘signalen van de straat’? Is dat lastig of storend of oneindig, verfrissend, inspirerend en noodzakelijk?

De Masterclass is gericht op mensen die hun persoonlijke ervaringen willen uitwisselen en de opgedane kennis gaan gebruiken in hun werk. De gehanteerde werkwijzen zijn verrassend en vernieuwend. De groep zal bestaan uit 20 deelnemers en start op 16 september 2003. Voor meer informatie en om u aan te melden surft u naar: www.ontmoetdeburger.nl

Masterclass

Reacties