Mandela: ‘Ontwerpakkoord gesloten voor vrede in Burundi’

29-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Na twee dagen onderhandelen kon Mandela vorige week meedelen dat de rebellen het eens zijn met de algemene lijn van het akkoord. Zij hebben wel nog wat tijd gevraagd om de hele tekst nader te kunnen bestuderen en overleg te plegen met hun bevelhebbers op het terrein.

Volgens Mandela is er een compromisvoorstel over elk belangrijk punt. Het team dat de onderhandelingen begeleidt moet nu de uiteindelijke voorstellen uitwerken die op de volgende zitting in juli zullen worden voorgelegd.

‘Iedereen moet die voorstellen onvoorwaardelijk aanvaarden,’ zei Mandela. ‘We zullen niet toestaan dat er nog op punten wordt teruggekomen. Dat hebben we ook heel duidelijk meegedeeld aan elke leider persoonlijk en aan de voltallige vergadering. Dat principe is unaniem aanvaard.’

Het akkoord dat Mandela voor ogen heeft berust op machtsdeling. De Hutu-rebellen zouden worden geïntegreerd in het Burundese leger dat door Tutsi’s wordt gedomineerd. Er moet een brede regering van nationale eenheid komen. Na een overgangsperiode zullen er ook vrije parlements- en presidentsverkiezingen worden gehouden.

Maar er zijn nog zware klippen te omzeilen. Zoals de grootte en de samenstelling van de overgangsregering en de vraag wie aan het hoofd daarvan zal staan. Ook een consensus over democratische verkiezingen zal niet gemakkelijk te bereiken zijn. De Tutsi-minderheid is tegen en de Hutu-meerderheid voor.

Thuis bij Mandela
De oorlog in Burundi begon in 1993 toen Melchior Ndadaye, een Hutu en de eerste democratisch verkozen president van het land, werd vermoord door Tutsi-paracommando's. Sindsdien voeren verschillende groeperingen van Hutu-rebellen een uitputtingsslag tegen de Burundese regering en het leger.

De burgeroorlog, die al zeven jaar duurt, heeft het leven gekost aan meer dan 200.000 inwoners en meer dan een miljoen mensen op de vlucht gedreven.

Nelson Mandela heeft na de dood van de vroegere Tanzaniaanse president Nyerere diens taak van bemiddelaar in het Burundese conflict overgenomen. De 81-jarige Zuid-Afrikaanse oud-president organiseerde de vredesgesprekken bij hem thuis in Johannesburg. Zowel de Burundese regering, het leger als rebellengroepen namen er aan deel.

De regeringsdelegatie stond onder leiding van minister Ambroise Niyonsaba, die verantwoordelijk is voor het vredesproces. De meest prominente rebellenleider was Leonard Nyangoma van de Nationale Raad voor de Verdediging van de Democratie (CNDD). Daarnaast waren ook de Strijdkrachten voor de Verdediging van de Democratie, het Nationale Bevrijdingsfront, de Partij voor de Bevrijding van het Hutu-volk en het Front voor Nationale Bevrijding bij de gesprekken aanwezig.

De vergadering van juli zal waarschijnlijk plaats hebben in het Tanzaniaanse Arusha. Verschillende staatshoofden willen daarbij aanwezig zijn.
zie ook: Mandela's claim over vredesakkoord Burundi lijkt voorbarig

Reacties