Maleisië zet in op palmolie voor biodiesel

08-06-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Van de palmolie die in Maleisië wordt geproduceerd, komt 80 procent terecht in voedsel; koeken, margarine, soep en dergelijke. Volgens minister Chin van Industrie en Goederen maken de hoge olieprijzen en onzekere voorraden aan petroleum het commercieel aantrekkelijk om een deel van de plantaardige olie commercieel te gaan gebruiken voor de productie van biobrandstof.

 

Chin wil volgens persbureau Reuters wettelijk vastleggen dat diesel in de toekomst tenminste 2 tot 5 procent palm diesel bevat. Palmdiesel ontstaat door methanol aan de palmolie toe te voegen waardoor de glycerine eruit wordt verwijderd. Het eindproduct lijkt op gewone diesel en kan puur worden gebruikt, of worden bijgemengd in gewone diesel.

Plannen voor een grote fabriek die elke maand zo'n 5000 ton palmdiesel voor de export moet gaan produceren, zijn in een vergevorderd stadium. Chin erkent tegenover Reuters dat zijn plannen nog wel moeten worden goedgekeurd door het kabinet en het parlement.

 

De productie van palmolie is overigens bepaald geen groene bedrijfstak. Grote stukken regenwoud worden gekapt om plaats te maken voor enorme palmolieplantages. Organisaties die zich inzetten voor bescherming van het regenwoud en van bedreigde diersoorten, zoals de orang-oetan, lopen tegen de palmolieproductie te hoop.

Broeikasgassen

De interesse voor biobrandstoffen groeit sinds landen door het Verdrag van Kyoto verplicht zijn de uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2)
 terug te dringen. Verbranding van fossiele brandstoffen is een van de grootste veroorzakers van die broeikasgassen.

De productie van biobrandstof, die vooral in Noord-Amerika en Europa plaatsheeft, verviervoudigde tussen 1996 en 2002 tot zo'n 2 miljoen ton per jaar. Van de wereldwijde productie komt 84 procent van de plantaardige olie uit koolzaad en13 procent van zonnebloemen. Palmolie en sojabonenolie hebben nog een zeer gering aandeel. Ook de uit suikerbieten afgeleide bio-ethanol is een alternatief dat in opkomst is.

 

Voor de palmdiesel uit Maleisië hebben volgens regeringsvertegenwoordigers Japan en Duitsland al interesse getoond.

Accijnskorting

De eurocommissaris voor Landbouw, Fischer Boel, riep de lidstaten eind mei op meer te investeren in de productie van biobrandstoffen. Fischer Boel stelde eerder dat in 2010 5,75 van de brandstof van hernieuwbare herkomst zou moeten zijn. De lidstaten zijn niet enthousiast; de Europese ministers van Financiën zien een voorgestelde accijnskorting op biobrandstoffen niet zitten.
 


De Nederlandse regering wil dat vanaf 2006 bij de eerste pompen in ons land biobrandstoffen te tanken zijn. Maar hoe dat precies gaat gebeuren en vanaf welke datum, is nog de vraag. Daarover moet het kabinet dit jaar een besluit nemen. Zoals het nu ernaar uitziet, haalt Nederland de Europese doelstelling in 2010 niet. In sommige andere lidstaten is al wel volop biobrandstof te verkrijgen.

Milieudefensie over palmolie

Reacties