Malawiërs willen deze keer verkiezingen op inhoud

26-03-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Malawi kiest op 18 mei zowel een president als parlement. Met zijn Verkiezingsmanifest, waarin de belangrijkste problemen van het land worden opgesomd, wil het Malawian Economic Justice Network (MEJN) voorkomen dat de mensen zich in hun keuze laten leiden door de persoonlijkheden van politici. De vorige verkiezingen die werden gehouden in 1994 en 1999, draaiden vooral om de regionale en etnische afkomst van de kandidaten.

Voor de civil society in Malawi is het vijf voor twaalf. Daarom hebben zich meer dan honderd maatschappelijke organisaties bij het MEJN aangesloten. Daarmee hoopt het MEJN ten minste eenvijfde van de bevolking van Malawi te kunnen bereiken. Aangesloten organisaties zijn onder meer one issue belangengroepen en vakbonden.

Mavuto Bamusi van het MEJN wijst op de erbarmelijke sociaal-economische toestand waar Malawi zich in bevindt. ‘We zijn een van de allerarmste landen van de wereld, met de grootste kloof tussen arm en rijk. De nieuwe regering, welke dat ook mag worden, zou zich in de eerste plaats daarmee bezig moeten houden.’

Het MEJN haalt twee rapporten aan in zijn Verkiezingsmanifest: Een onderzoek uit 1998 onder huishoudingen in Malawi wees uit dat meer dan 65 procent van de bevolking zich geen twee maaltijden per dag kon veroorloven. En volgens een rapport uit 2001 van de Ontwikkelingsorganisatie van de VN, de UNDP, heeft Malawi de grootste inkomensongelijkheid ter wereld op twee landen na.

Kleinschalig

Het manifest noemt als belangrijkste politieke maatregelen vergroting van de werkgelegenheid in vooral de kleinschalige landbouw, mijnindustrie en toerisme. Volgens Bamusi verdienen de meeste Malawiërs hun brood in juist deze kleinschalige activiteiten. De nieuwe regering moet deze sector zien als de ruggengraat van de economie, aldus het manifest.

De nieuwe regering wordt ook aangespoord om zowel grote als kleine landbouwbedrijven te moderniseren. Volgens het MEJN zouden de prijzen van maïs, aardappelen en cassave omhoog moeten om boeren te stimuleren meer te produceren. Nu zijn de marktprijzen in Malawi erg laag. Verder is mest duur, ontbreekt het aan voldoende lokale markten voor de afzet en zijn veel wegen te slecht voor vervoer.

Ook de ongelijke verdeling van grond onder de boeren is een groot probleem. Eenderde van de landbouwgronden wordt momenteel niet benut.

Verder roept het manifest op om af te zien van liberalisering van het onderwijs en de gezondheidssector. De overheid zou veel meer in deze twee sectoren moeten investeren, als ook in sociale zekerheid. Sinds 1994 kunnen kinderen weliswaar gratis naar de lagere school, maar Malawi kampt onder meer met een structureel tekort aan lokalen en leraren.

Tenslotte eist het MEJN een meer autonome status voor het anti-corruptiebureau. ‘Deze instantie is momenteel een tandeloze tijger’, aldus het Verkiezingsmanifest.

color=red>

MEJN op Oneworld.tv
Historisch overzicht van civil society in Malawi

Reacties