Maatschappelijke opinie mede bepalend voor verantwoordelijkheid van bedrijf

15-03-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

De publieke opinie is een van de factoren die het maatschappelijk verantwoord gedrag van ondernemingen bepalen. Een onderneming laat zich ook leiden door de mate van invloed die ze heeft op de effecten. Als een bedrijf meer kan bijdragen aan het terugdringen van kinderarbeid, zal haar verantwoordelijkheid groter zijn. Datzelfde geldt als een bedrijf meer reële alternatieven heeft op een handeling die een ongewenst maatschappelijk effect veroorzaakt.

Bedrijven bekijken ook de politieke en juridische context waarbinnen hun commerciële activiteiten plaatsvinden. Stel een bedrijf raakt betrokken raken bij overheidsbesluiten die niet geheel onomstreden zijn, dan laten ze zich in hun afweging mede leiden door de opstelling van Nederlandse overheidsorganen of internationaal erkende instellingen als de Wereldbank en de Verenigde Naties.

Tot slot speelt de morele grondhouding van de ondernemingsleiding en de expertise van een onderneming mee. Als er een expliciete kennisvoorsprong is ten opzichte van derden, bijvoorbeeld consument of samenleving, dan ervaren bedrijven dat als een extra verantwoordelijkheid voor het gebruik van de kennis.

Schulden en mobieltjes

DHV sprak met 17 grote Nederlandse internationaal opererende bedrijven. De bedrijven kregen vragen voorgelegd als: zijn telefoniebedrijven medeverantwoordelijk voor de schuldenlast die tieners op zich laden door het uitbundig gebruik van mobieltjes? En: is het de verantwoordelijkheid van de multinational als er zes schakels terug in de productieketen sprake is van kinderarbeid?

DHV, die de resultaten dinsdag in Bussum presenteert, adviseert ondernemingen een systematische analyse te maken van de maatschappelijke effecten van de ondernemingsactiviteiten. Op basis van de gevonde criteria zou een onderneming moeten bepalen in welke mate zij zich verantwoordelijk acht voor de gevolgen.

Duurzaam ondernemen
Vijfde Sustainability Congres van DHV
Vijfde Sustainability Congres van DHV

Reacties