Maak armoedebestrijding jouw business!

15-02-2006
Door: OneWorld Redactie
Bron: www.bidchallenge.org

De Business in Development (BiD) Challenge daagt iedereen ter wereld uit een businessplan te schrijven voor een onderneming in een ontwikkelingsland. Voor studenten is er een speciale Student Award. Studenten kunnen tot €10.000,- aan startkapitaal winnen. Op www.bidchallenge.orgkunnen deelnemers hun businessplan indienen. Deadline voor ronde 1 is 20 maart 2006.

 

Wat heb je nodig?

Het maakt niet uit welke opleiding je volgt, hoe oud je bent of hoeveel ervaring je hebt. Wat je nodig hebt is een actieve instelling, creativiteit en de passie een bijdrage te willen leveren aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. In ronde 1 stuur je een businessplan van slechts drie pagina's op. De beste tien deelnemers krijgen een coach toegewezen die stap voor stap helpt bij het schrijven van het businessplan. Een jury bepaalt uiteindelijk wie de winnaars zijn.

 

Netwerk

De website dient als een on-line platform van kennis en netwerken, waarbij jonge én ervaren ondernemers hun specifieke kennis inzetten ter ondersteuning van de start-up van bedrijven in ontwikkelingslanden. Iedereen die geen coach heeft kan toch zijn of haar businessplan schrijven en op de website plaatsen. Hierdoor maak je meer kans investeerders en (lokale) partners te vinden.

 

Bijdrage aan realisering millenniumdoelen

De BiD Challenge richt zich op het stimuleren van midden- en kleinbedrijf (mkb) in ontwikkelingslanden. Zij ziet het mkb als een bepalende sleutel tot economische ontwikkeling, armoedebestrijding en verdeling van welvaart. Een van de criteria waaraan het businessplan moet voldoen, is dat het een bijdrage levert aan de realisering van de millenniumdoelen, de acht afspraken van de Verenigde Naties om in 2015 de armoede in ontwikkelingslanden te halveren.

 

 

 

www.bidchallenge.org

Reacties