Luchtvervuiling Rijnmondgebied online te volgen

18-04-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Ook wie al in het gebied woont kan zijn voordeel doen met de informatie op de website. Is de concentratie stikstofdioxide te hoog, dan adviseert de milieudienst bijvoorbeeld om extreme inspanning te vermijden.

Stikstofdioxide (NO2) kan een effect hebben op de longen en de ademhaling. Vooral mensen met astma en cara kunnen er last van hebben.

Stikstofdioxide is samen met fijn stof de belangrijkste vorm van luchtverontreiniging in het Rijnmondgebied. Vooral rond snelwegen zit er veel NO2 in de lucht. De luchtverontreiniging rond snelwegen was al langer te zien op de website van de milieudienst, maar samen met TNO heeft de dienst een rekenmethode ontwikkeld waardoor de situatie in de hele regio te zien is.

De vervuiling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het wegverkeer en de zware industrie in het gebied. Over het algemeen wordt stikstofmonoxide (NO) uitgestoten. Stikstofdioxide ontstaat als stikstofoxide reageert met ozon en andere stoffen.

Rotterdam is zich bewust van de vieze lucht in delen van de stad. Op een deel van de snelweg langs Rotterdam is een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur ingevoerd, om de uitstoot door het verkeer te beperken.

Actuele kaart vervuiling

Reacties