Lubbers pleit voor 'positieve Burmudadriehoek'

28-11-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

De Tilburgse hoogleraar situeerde de opkomst van de globalisering omstreeks 1990. Toen begonnen de mensen zich af te vragen of de wereld, waarin alles om geld en efficiency leek te draaien, niet meer oog voor andere waarden moest hebben.

Op de milieutop in 1992 in Rio de Janeiro ontstond volgens de oud-premier een nieuw verbond van mensen die in harmonie met elkaar en met de natuur willen leven. Zo ontstond het idee voor een rechtvaardige, houdbare en op participatie van alle burgers gerichte samenleving. Een opvatting overigens die reeds in de jaren tachtig het beleid van de Wereldraad van Kerken bepaalde.

Lubbers sprak in Amsterdam voor de vijftig deelnemers aan een conferentie van het internationaal verbond voor menselijke waarden, een door de Indiase goeroe Ravi Shankar opgerichte organisatie. `

Directeur Werner Luedemann van deze organisatie introduceerde Lubbers als een 'zeer ervaren, maar nog niet afgedankte politicus', waarop de oud-premier zijn wenkbrauwen optrok. Toen hij eraan toevoegde de 'innerlijke schoonheid' van Lubbers gevoeld en gezien te hebben, trok de oud-premier zijn wenkbrauwen nog wat hoger op. Luedemann verzuimde te vermelden dat Lubbers kortgeleden is benoemd tot VN-Hoge Commissaris voor de vluchtelingen.

Volgens Ravi Shankar is het leven is een gave van Gods. Geen enkel mens heeft het recht zijn eigen leven of dat van een ander te nemen. Daarin verschillen de Oosterse religies niet van jodendom of christendom, aldus de Indiase meditatiemeester.

Reacties