Lubbers: Ook hulp voor vluchtelingen in eigen land

24-06-2005
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Oud-premier Lubbers, die begin dit jaar terugtrad als Hoge Commissaris, hield donderdag de Van Heuven Goedhart-lezing, ingesteld door Stichting Vluchteling, in de Ridderzaal in Den Haag.

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties helpt alleen vluchtelingen die zich buiten hun eigen land bevinden. Bijvoorbeeld vluchtelingen uit de Sudanese regio Darfur kunnen pas op hulp van de UNHCR rekenen zodra ze buurland Tsjaad bereiken. Zolang zij zich in Sudan bevinden krijgen zij geen steun van het UNHCR.

'Toen ik Hoge Commissaris werd, raadde secretaris-generaal Kofi Annan mij om niet ook verantwoordelijkheid te nemen voor slachtoffers van geweld en vervolging die de landsgrens niet overgegaan waren en in die zin geen vluchteling waren', aldus Lubbers. Dat advies vindt hij begrijpelijk, omdat de organisatie de souvereiniteit van een land moet respecteren. Maar door zijn werk is hij tot het inzicht gekomen dat de UNHCR een mandaat moet krijgen om ook vluchtelingen in eigen land te helpen. Niet alleen voor ze het land verlaten, maar ook na terugkeer.

Lubbers denkt dat bescherming mogelijk is door bepaalde groeperingen te helpen meer autonomie te verkrijgen, of een kans te bieden buiten het eigen land. 'Vrijmoedig pleit ik voor een politieke oplossing voor Darfur, autonoom maar met respect voor de territoriale integriteit van Sudan.'

Nederland verkrampt
 
Ook plaatst Lubbers kanttekeningen bij het huidige asielbeleid in Nederland. 'Nu is het moment gekomen duidelijk stelling te nemen tegen overdrijving.' Lubbers vindt dat er goed gekeken moet worden of uitzetting nog rechtvaardig is als vluchtelingen, en vooral kinderen, al lang in Nederland wonen. 'De rechten van het kind horen te prevaleren boven de beperkingen krachtens de asielprocedure. Zijn wij niet verkrampt in het uitzettingsbeleid?'

Vluchtelingen en migranten kunnen volgens Lubbers een middel zijn tegen de vergrijzing in het Westen. Als voorstel noemt hij dat ieder land jaarlijks op uitnodiging één vluchteling toelaat per 5.000 inwoners. Voor de Europese Unie zou dat jaarlijks een toelating van 70.000 vluchtelingen betekenen. Nederland zou dan ieder jaar voor 3200 vluchtelingen de grens openen.

Vluchtelingen hebben zijn kijk op het leven veranderd en verrijkt. Voor Nederland heeft hij dan ook één boodschap: 'Nederland verlies uw hart niet.'

Lezing Lubbers(PDF)

Reacties