“Het enige wat telt, is of je je werk goed doet”

27-07-2017 Bron: OneWorld
Amerikaanse soldaat onderweg. Foto: Flickr / DVIDSHUB
Trump heeft bekendgemaakt dat hij geen transgender personeel in het Amerikaanse leger wil. Zij zouden voor ‘ontwrichting van het leger’ en 'onnodige kosten’ zorgen. Verontwaardiging alom. In Nederland is zo’n uitspraak ondenkbaar, maar dat betekent niet automatisch dat alles koek en ei is. Hoe zit het met acceptatie van transgender soldaten in het Nederlandse leger? OneWorld sprak Jurriaan Esser, woordvoerder van het Ministerie van Defensie.
Actueel – 

In een reeks van tweets kondigde president Donald Trump gisteren aan dat transgender soldaten in de toekomst niet welkom zijn in het Amerikaanse leger. Het is onduidelijk of dat ook betekent dat transgenders die op dit moment in het leger zitten, ontslagen zouden worden.

Verschillende bronnen reageren verontwaardigd en gekwetst op de tweets. Zo ook een Amerikaanse transgender veteraan, die Trump uitnodigt om met haar in gesprek te gaan.

En het Nederlandse leger?

Hoe zit het met de positie van transgender-personeel in het Nederlandse leger? Transgenders zijn van harte welkom, stelt Jurriaan Esser, woordvoerder van het Ministerie van Defensie. “Er zitten transgender soldaten in het Nederlandse leger, maar vanwege de vertrouwelijkheid houden wij daarover geen persoonlijke gegevens bij. Ik zou dus niet weten hoeveel medewerkers transgender zijn.” Het ministerie van Defensie houdt zich niet bezig met de vraag wat iemands seksuele voorkeur of genderidentiteit is, stelt Esser. “Ik kan alleen maar zeggen dat het belangrijkste is dat je voldoet aan de gestelde eisen en dat je je werk goed doet.”

Het ministerie van Defensie werkt aan de acceptatie van transseksualiteit, vervolgt Esser. “Helaas vindt bij ons, zoals bij veel organisaties, ook discriminatie plaats. Wij tolereren dit niet en reageren erop. We doen onderzoek naar acceptatie, brengen discriminatie onder de aandacht, en pakken het aan. Dat doen we door onze mensen al in een vroeg stadium met elkaar in contact te brengen, en ze te leren respectvol met elkaar om te gaan. Wij hebben de SHK, de Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht. Die heeft als taak het leefklimaat van het LHBT-personeel van Defensie te verbeteren en adviseert ons over maatregelen om dit te realiseren.”

Respectvolle omgang met elkaar is een militaire regel

“Als er toch discriminatie plaatsvindt, kan iemand aangifte doen. Dan wordt de mogelijke dader strafrechtelijk of tuchtrechtelijk vervolgd.” Het tuchtrecht is er om het beroepsmatig functioneren van een militair te waarborgen. “Respectvolle omgang met elkaar is een militaire regel. Als je je als werknemer niet houdt aan de militaire regels, komt het tuchtrecht aan bod.”

Trump stelt dat geslachtsaanpassende operaties ‘te veel geld’ kosten. Dat zou de voornaamste reden zijn dat hij transgender-personeel uit het leger wil weren. “Nederlandse militairen hebben een gezamenlijke zorgverzekering, die wordt gefinancierd door het ministerie van Defensie. Er gaan een aantal medische criteria aan een operatie vooraf. Die zijn hetzelfde als de criteria waaraan elke operatie moet voldoen.” Volgens de Amerikaanse transgender veteraan, Kristin Beck, maken de kosten voor een geslachtsaanpassende operatie maar een fractie uit van het budget van Defensie. Esser kan niet vertellen wat de kosten in Nederland zijn, om dezelfde reden als waarom hij niet weet hoeveel transgender medewerkers er in het Nederlandse leger zitten. “Dit soort gegevens houden wij omwille van vertrouwelijkheid niet bij.”

Foto header: Flickr

Fiona Korthals Altes

Fiona is redactiestagiair bij Werelddoeners en Masterstudent Filosofie.

Lees meer van deze auteur >

Reacties