Lobby voor eerlijke belasting

07-04-2007
Door: Evert-Jan Quak

'Kapitaal en goederen kunnen steeds sneller in grote hoeveelheden over onze wereld worden verplaatst', legt Miranda Broersen van Oikos uit. 'Banken en multinationals profiteren hier maximaal van en gaan op zoek naar steeds hogere winsten en lagere belastingtarieven. Helaas zijn er veel verliezers, zoals lokale economieën en overheden in ontwikkelingslanden.'

Het is overal in de wereld de normaalste zaak dat grote ondernemingen minder belasting betalen dan kleine (lokale) ondernemers. Als dan ook de winsten van multinationals het land snel en makkelijk kunnen verlaten naar belastingparadijzen, blijven er weinig publieke middelen over om te investeren in bijvoorbeeld scholen en gezondheidszorg.

Broersen: 'Het is een moeilijk onderwerp, maar elk jaar lekt op deze manier ten minste 500 miljard dollar uit ontwikkelingslanden weg naar het rijke Westen. Dat komt niet alleen door de multinationals, maar ook door corruptie.'

Het Tax Justice Network Nederland gaat vanaf mei aanstaande nauw samenwerken met zijn internationale counterpart in Londen. Een publiekscampagne staat nog niet op het programma, wel komt er onderzoek naar belastingparadijzen en lobby voor heffingen op internationale kapitaalstromen. Broersen: 'Door middel van een heffing op valutatransacties kan een deel van de winst die door banken en andere speculanten op handel in valuta wordt behaald, worden herverdeeld onder de verliezers.'

Reacties