Linkervleugel CDA vreest aanslag Ontwikkelingssamenwerking

08-05-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

In een open brief donderdag in dagblad Trouw vragen de CDA-ers hun onderhandelende partijgenoten hun sociaal gezicht te tonen en de ‘rug recht te houden’. Daarmee doen zij vooral een beroep op hun ‘rechtse’ partijgenoten. In de vorige kabinetsformatie met de VVD en LPF liet het CDA onder Balkenende de ministerspost voor Ontwikkelingssamenwerking varen.

‘Een minister op de post voor Ontwikkelingssamenwerking, in plaats van een staatssecretaris, is nodig voor een evenwichtige belangenafweging in het kabinet,’ schrijven vertegenwoordigers van de kerken, de vrouwen, de vakbond en de jongeren van het CDA.

Ook pleiten de CDA-ers ervoor het geld van het ontwikkelingssbudget niet te gebruiken voor andere dan ontwikkelingsdoelen. Volgens de progressieve christendemocraten was financiering van ontwikkelingssamenwerking bij achtereenvolgende kabinetten en formaties een speelbal van het ministerie van Financiën. Uitgaven zoals voor de opvang van eerstejaars asielzoekers vallen daaronder.

‘Financiën legt beslag op budget Ontwikkelingssamenwerking’

Vorige week deden ook directeuren van grote Nederlandse ontwikkelingsorganisaties (verenigd in de anti-schulden coalitie Jubilee Nederland) een beroep op Balkenende en de fractieleiders van VVD en D66, Zalm en Dittrich, om de ‘vervuiling’ tegen te gaan. In een brief schreven zij dat Financiën een steeds groter beslag legt op het budget van Van Ardenne.

Het gaat met name om de schuldenlast die bestaat uit exportkredieten. Die kredieten worden gebruikt om de export van Nederlandse bedrijven naar ontwikkelingslanden voor te financieren, ter stimulans van het Nederlandse bedrijfsleven. De Nederlandse regering herverzekert die kredieten. Mocht een land in gebreke blijven de schulden terug te betalen, dan worden de kosten verhaald op het budget van Ontwikkelingssamenwerking.

Die schuldenpost groeit flink. 285 Miljoen euro gaat op aan kwijtschelding van exportkredietschulden. In 2002 was dat bedrag ruim zeven keer zoveel als in 2001.

Achter de schermen

Dat bedrag zal de komende jaren nog stijgen omdat landen als de Democratische Republiek Congo, Soedan en Nigeria in aanmerking komen voor schuldenverlichting.

Daar draait Ontwikkelingssamenwerking voor op, en niet Financiën. Ten onrechte, zo stellen directeuren van Novib, Cordaid, Wemos, NiZA, Oikos en Both Ends.

Achter de schermen lobbyen bijna 70 maatschappelijke organisaties - verenigd in de campagne wereldburgers.nl - druk om vervuiling van het budget voor Ontwikkelingssamenwerking tegen te gaan. Ook de brief van de bezorgde CDA-ers was daar een gevolg van.

CDA website, met verwijzingen naar secties
Jubilee Nederland, met meer informatie over exportkredieten

Reacties