On line debat over Informatiemaatschappij geopend

23-04-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

In vijf ‘kamers’ kunnen deelnemers meediscussiëren over belangrijke thema’s die ook op de Top centraal staan: ICT in relatie tot 1. civil society and empowerment, 2. privacy, 3. right to communicate, 4. trade and entrepreneurship en 5. education. De voertaal is Engels.

Het doel van de discussie is te komen tot een aantal concrete aanbevelingen aan de officiële delegatie die Nederlandse in Genève gaat vertegenwoordigen.

Wij stellen uw inbreng zeer op prijs.

Het on line debat loopt van 23 tot 29 april.

www.wsis.nl is een initiatief van Hivos, IICD en OneWorld Nederland.

Reacties