Lichtpuntjes in strijd voor vrouwenrechten

12-03-2005
Door: Wiebke Pittlik
Bron: OneWorld

Politieke functies

Vrouwen rukken op in de politiek. Het percentage vrouwelijke parlementariërs is sinds 2000 gestegen van 13,4 procent naar 15,7 procent, blijkt uit de World Map of Women Politics 2005. Van de 58 landen die vorig jaar parlementsverkiezingen hielden, was in 49 gevallen sprake van een stijging van het percentage vrouwen. In Arabische landen verdubbelde het aantal vrouwelijke volksvertegenwoordigers zelfs. Rwanda loopt wereldwijd voorop. Sinds de laatste parlementsverkiezingen heeft dit land meer vrouwen in het parlement dan Zweden, dat jarenlang de ranglijst aanvoerde.

Ook in andere politieke functies worden steeds meer vrouwen benoemd. Zo laat de Israëlische premier Sharon vol trots weten dat een kwart van de directeuren-generaal van zijn regering vrouw is. In Nederland neemt het aantal vrouwen dat in hogere overheidsfuncties werkt in 2004 toe, en dat nog voordat het Plan van Aanpak diversiteitsmanagement Rijk af was.

Zelfs het Vaticaan doet mee: in 2004 krijgt voor het eerst een vrouw een topfunctie in het Vaticaan. Enrica Rosanna wordt tweede ondersecretaris van de Vaticaanse Congregatie voor Instituten van het Gewijde Leven.

Stemrecht

De regering van Koeweit heeft in 2004 beslist dat ook vrouwen stemrecht moeten krijgen. De wet is nog niet goedgekeurd door het parlement, maar de druk om de kieswet te moderniseren is groot. Steeds meer Arabische vrouwen krijgen stemrecht. Hoewel in landen als Saudi-Arabië en Koeweit vrouwen volgens de grondwet wel mogen stemmen, ontzegt de kieswet ze dat recht. Maar aan die bepalingen wordt gemorreld. Vrouwen verzetten zich via rechtszaken en oefenen druk uit op de politiek. In een conservatief land als Jemen zijn vrouwen inmiddels benoemd als rechter en hebben ze stemrecht verworven.

Vrouwenbesnijdenis

De New York Times signaleert in de krant van 8 juni 2004 dat vrouwenbesnijdenis in Afrika aan populariteit inboet. Unicef voert in 2004 campagne tegen de wrede traditie. Gedelegeerden uit dertig Afrikaanse landen besluiten op een conferentie een eind te maken aan vrouwenbesnijdenis. In Burkina Faso krijgt een vrouw drie jaar celstraf wegens genitale verminking, de maximale straf. Zo'n hoge straf is bijzonder, want meestal blijven vrouwenbesnijdenissen ongestraft.

Nobelprijs

Wangari Maathai70Voor het eerst in de geschiedenis heeft een Afrikaanse vrouw de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. De Keniaanse ecologe Wangari Maathai kreeg de prijs voor haar strijd voor behoud van de Afrikaanse bossen.

De Marokkaanse schrijfster en sociologe Fatima Mernissie is een van de drie moslimdenkers die vorig jaar geëerd werd met de Erasmusprijs.

Microkrediet

Uit evaluaties van projecten met microkredieten in ontwikkelingslanden blijkt steeds weer dat vooral vrouwen profiteren van de kleinschalige leningen. Vrouwen blijken betrouwbaarder te zijn als het op afbetalen aankomt dan mannen. Ze zetten met het geleende geld kleine bedrijfjes of handeltjes op.  2005 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van het Microkrediet.

Olympische Spelen

Tijdens de Olympische Spelen in Athene 2004 overwint Robina Muquimyar de strenge zeden van haar land. Zij is - samen met haar teamgenote Judoka Friba Rezihi - de eerste vrouw die Afghanistan vertegenwoordigt tijdens de Spelen. Ze past haar kleding aan aan de islamitische tradities en loopt de 100 meter.

Vrouwen in de kleedkamer

Ook in typische mannenbolwerken winnen de vrouwen terrein zoals in de kleedkamers van voetbalclubs. De Noorse voetbalclub Rosenborg moet vrouwelijke journalisten in de kleedkamer toelaten, of anders de mannelijke journalisten ook de toegang ontzeggen, bepleit een nationale instelling die toeziet op gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

 

Huiselijk geweld

Het Spaanse parlement besluit in oktober tot strengere straffen voor mannen die hun vrouw mishandelen of bedreigen. Ook kan de dader direct in voorarrest worden geplaatst.

 

 

Bètavakken

Uit de eindexamenverslagen 2004 van het CITO blijkt dat Nederlandse vwo-meisjes steeds beter worden in exacte vakken. In de vakken wiskunde en scheikunde scoren meisjes gemiddeld zelfs beter dan jongens.

Bedrijfsleven

Het derde Nederlandse netwerk van ambassadeurs die lobbyen voor vrouwen in topfuncties ziet in 2004 het levenslicht. Het netwerk bestaat uit topfunctionarissen uit het bedrijfsleven en de overheid die zich inzetten voor het doorbreken van het beruchte Glazen Plafond. De Amerikaanse Linda Cook is door het plafond gestoten; ze is toegetreden tot de top van Shell. Noorwegen heeft zelfs een wet klaarliggen om meer vrouwen in de directiekamers te krijgen. Eerst krijgen Noorse bedrijven nog de kans om op basis van vrijwilligheid te zorgen dat 40 procent van de directiefuncties wordt bekleedt door vrouwen. De wet dient als stok achter de deur.

Geketend bevallen

In gevangenissen in de Amerikaanse staat Arkansas worden vrouwen niet langer vastgeketend aan hun bed tijdens een bevalling. De ketens worden vervangen door een bewaker, meldt dagblad Trouw in april vorig jaar.

Gender Institute

De Europese Commissie besluit in 2004 een denktank op te zetten die zich bezighoudt met de positie van vrouwen in de Europese Unie.  De plannen voor dit Gender Institute zijn vandaag, dinsdag 8 maart, gepresenteerd. 

Vrouwencentra in Irak

irakusaidNa de val van Saddam Hussein ontspruiten in Irak met buitenlandse steun centra voor vrouwenrechten. In de centra worden gezondheidscursussen gegeven, zijn internetfaciliteiten en naaimachines.

 

Vrouwelijke astronauten

Op Internationale Vrouwendag 2004 kondigt China aan dat het vrouwelijke astronauten gaat trainen. Over een paar jaar zal de eerste Chinese vrouw op ruimtereis gaan, is de planning.

Met dank aan het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging IIAV

Natuurlijk is dit overzicht bij lange na niet volledig. Mist u iets? Reageer!

Reacties