'Liberalisering kapitaalmarkten faalt in veel ontwikkelingslanden'

21-03-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Volgens IMF-hoofdeconoom Kenneth Rogoff heeft een vrijer verkeer van internationale geldstromen in de meeste ontwikkelingslanden niet geleid tot meer economische groei, laat staan tot sociale ontwikkeling.

Sommige van de meest open ontwikkelingslanden boeken het slechtste resultaat. Rogoff stelt dat het verband tussen meer vrijhandel en economische ontwikkeling wel op 'overweldigende wijze' werd aangetoond.

Rogoff baseert zich op een empirisch onderzoek van veertig jaar financiële liberalisering in 76 landen. Hij vatte zijn conclusies samen in het rapport 'Het effect van de financiële globalisering op de ontwikkelingslanden', dat maandag werd gepubliceerd.

'Ontnuchterend'

'Het proces van kapitaalsliberalisering lijkt in sommige gevallen vergezeld te worden door een toegenomen kwetsbaarheid,' schrijft het IMF. Het Fonds noemt de vaststellingen zelf 'ontnuchterend'. 'De globalisering heeft die risico's versterkt, omdat de financiële banden tussen de landen de schokeffecten versterken en ze over nationale grenzen heen gaan.'

Het IMF en de meeste andere multilaterale geldschieters en donorlanden stellen dat een vrijere kapitaalmarkt het beste middel is om economische groei te stimuleren in ontwikkelingslanden. Het rapport trekt dat uitgangspunt nu - voorzichtig - in twijfel.

In theorie betekent de vrijmaking van het internationale kapitaalverkeer een bonus voor ontwikkelingslanden: het levert investeringsmiddelen op, de rentevoeten dalen, er wordt technologie overgedragen en de lokale banken ontwikkelen zich. Maar in de praktijk was daar de afgelopen dertig jaar bijna niets van te merken in het Zuiden.

'Als de financiële integratie al een positief effect heeft op de groei, dan is daar geen duidelijk en sterk bewijs van,' aldus Rogoff.

Onveranderd recept

In het Westen is er wel een verband tussen de vrijmaking van het kapitaalverkeer en de economische groei. De grootste (financiële) globaliseerders waren ook de grootste groeiers. In de industrielanden groeide het bruto nationaal product min of meer evenredig met de financiële integratie.

De ideologen van het IMF zijn er blijkbaar zomaar van uitgegaan dat het recept ook in ontwikkelingslanden zou werken.

Maar globaal bekeken kende de groep van financieel 'open' ontwikkelingslanden echter geen grotere economische groei dan de financieel 'gesloten' landen.

Optimaal resultaat

Het rapport geeft aan dat landen voor het beste resultaat eerst aan een aantal voorwaarden moeten voldoen voordat ze hun kapitaalmarkt liberaliseren. 'Een groeiende berg bewijzen suggereert dat de kwaliteit van de instellingen van een land een meetbare impact heeft op het vermogen om buitenlandse investeringen te sturen en de kwetsbaarheid voor financiële crises te beperken.'

Oftewel 'een sterk juridisch kader, een laag corruptieniveau, een hoge mate van transparantie en een goed beleid' geeft een land meer kans van slagen, aldus het IMF.

IMF-rapport 'Het effect van de financiële globalisering op de

Reacties